Lietuvoje

2013.06.17 15:59

Mirė buvęs Seimo narys P. S. Vitkevičius

ELTA2013.06.17 15:59

Sekmadienį mirė buvęs 1992–1996 metų kadencijos Seimo narys Pranciškus Stanislavas Vitkevičius.

Sekmadienį mirė buvęs 1992–1996 metų kadencijos Seimo narys Pranciškus Stanislavas Vitkevičius.

P. S. Vitkevičius gimė 1926 m. lapkričio 27 d. Mažeikių apskrities Tirkšlių apylinkės Daubarių kaime ūkininkų šeimoje.

1956–1970 m. dirbo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju, baigė Vilniaus universiteto neakivaizdinę aspirantūrą ir 1969 m. apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją.

1970 m. pradėjo dirbti Vilniaus universitete vyr. dėstytoju, o nuo 1975 m. – docentu.

1981 m. Maskvos universitete apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją. 1984 m. suteiktas mokslinis profesoriaus vardas. Nuo to laiko dirbo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir proceso katedros profesoriumi.

1991 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu.

1992–1996 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas Skuodo-Mažeikių apygardoje; Seime priklausė Lietuvos demokratinės darbo partijos frakcijai. Dirbo Valstybės ir teisės komitete, buvo jo pirmininkas; prisidėjo tobulinant Lietuvos teisinę sistemą.

Nuo 1996 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, nuo 1997 m. – Mykolo Romerio universiteto profesorius.

Antradienį, birželio 18 d., nuo 16 val. velionis bus pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22, 2 salė). Laidotuvių ceremonija įvyks birželio 19 d. Rokantiškių kapinėse. Karstas išnešamas 13 val.

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius