Lietuvoje

2018.01.05 12:25

NMA vadovu paskirtas E. Bėrontas, kuris – specialusis liudytojas FNTT tyrime

Penktadienį žemės ūkio ministras Bronius Markauskas nusprendė dar ketverių metų kadencijai Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovu skirti Eriką Bėrontą. Ministrui nesukliudė net tai, kad Europos Sąjungos (ES) milijonus skirstančios agentūros vadovas ligšiol yra specialusis liudytojas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vykdomame ES lėšų švaistymo tyrime, 15min turimais duomenimis, apie tai ministras buvo informuotas dar pernai. Negana to, E. Bėronto vadovaujama NMA 4 mln. eurų yra skyrusi kooperatyvui „Pienas LT“ tuo metu, kai šios valdyboje dirbo ministras B. Markauskas.

Įsakymą dėl jo paskyrimo penktadienį pasirašė žemės ūkio ministras.

„Taip, paskyriau naujai kadencijai“, – BNS teigė Bronius Markauskas.

E. Bėrontas po Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) sparnu esančios NMA vadovu tapo 2014 metais, dar prie buvusios valdžios – tuomet žemės ūkio ministru dirbo „darbiečių“ deleguotas Vigilijus Jukna.

Praėjusių metų pradžioje, kai ministras B. Markauskas buvo vos spėjęs apšilti kojas poste, prasidėjo NMA ir paties E. Bėronto bėdos.

Sausio pabaigoje agentūrą krėtė FNTT pareigūnai. Tuomet NMA pareigūnams pateikė duomenis bei dokumentus dėl 2010–2012 m. patvirtintų paramos projektų. Agentūra tąsyk pranešė, kad ikiteisminis tyrimas yra susijęs su buvusios NMA vadovybės veikla – tuo laikotarpiu NMA vadovavo Saulius Silickas.

Tuomet žiniasklaidoje imta spėlioti, kodėl tuomet po apklausas tampomas ir E. Bėrontas, buvo keliama versija, kad FNTT pareigūnų dėmesio jis sulaukė dėl to, kad mėgino pridengti S. Silicką.

E. Bėrontas pernai metų pradžioje tapo specialiuoju liudytoju ES paramos švaistymo byloje, šis statusas suteikiamas tada, kai turima duomenų apie galbūt padarytą nusikaltimą, tačiau jų nepakanka, kad būtų pateikti įtarimai.

Apie šį NMA vadovo statusą B. Markauskas puikiai žinojo dar pernai.

15min žiniomis, FNTT vadovas Kęstutis Jucevičius vasario mėnesį apie tai raštu informavo ministrą B. Markauską.

Ministrui pranešta, kad FNTT vykdomas tyrimas dėl neteisėtos juridinio asmens veiklos, piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo, sukčiavimo bei pasikėsinimo sukčiauti.

Šiame tyrime minimos bendrovės: „Granulė LT“, „Laneta“, „Atenergy“, „Ingepa“, „Žagarės Biokuras“, „D&D Group“, „LG Sanomis“, „Fontas LT“, Žemės ūkio agroserviso kooperatyvas „Dalksna“, „Eslera“.

FNTT tyrė, ar nebuvo NMA darbuotojų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi nuvykstant į vietą tikrinti, kaip vyksta projektų įgyvendinimas ir klastojant dokumentus. 15min žiniomis, NMA darbuotojai dokumentuose nurodydavo, kad bendrovė turi įrangą, kurios realiai nebūdavo, ir taip būdavo sudaromos sąlygos ES pinigų išmokėjimui.

Manoma, kad taip „įsisavinti“ buvo apie 4 mln. eurų.

Šiame tyrime yra dar vienas epizodas – informacijos nutekinimo. Pernai vasario pabaigoje delfi.lt paskelbė, kad tretieji asmenys, kuriems pateikta informacija, susiję su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) viršūne.

2015 metų kovą tuometis NŽT vadovas S. Silickas pasirašė sutartį su tuomet bendrovei „Biržų žemtiekimas“ vadovavusiu Viktoru Rinkevičiumi dėl keitimosi informacija. Įdomu yra tai, kad dabar S. Silickas yra minėtos bendrovės vadovas po to, kai LVŽS vicepirmininkas Viktoras Rinkevičius išrinktas į Seimą.

FNTT vadovas B. Markauską informavo, kad vienos uždarosios akcinės bendrovės darbuotojai vykdydami naujų klientų paiešką bei siekdami žinoti esamų klientų mokumą, disponuoja ūkininkų, dalyvaujančių kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėse sąrašais, su viešai neskelbtinais duomenimis, kuriuos galėjo nutekinti NMA darbuotojai.

Šiame epizode ikiteisminis tyrimas vykdomas dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, siekiant paveikti projektų administravimo sprendimus ir galimai neteisėtai teikiant konfidencialią informaciją.

Specialiojo liudytojo statusą turi iki šiol

FNTT žemės ūkio ministrą informavo, kad E. Bėrontas apklaustas specialiuoju liudytoju.

Ketvirtadienį tarnybos atstovė spaudai Rūta Andriuškaitė 15min patvirtino, kad E. Bėronto statusas iki šiol nepakitęs – jis vis dar specialusis liudytojas, o ikiteisminis tyrimas šioje byloje tebevyksta.

Kaip specialieji liudytojai byloje yra apklausti dar trys NMA darbuotojai, ir jie iki šiol dirba agentūroje tose pačiose pareigose, iš viso šioje byloje, kartu su S. Silicku specialiojo liudytojo statusą turi 12 asmenų.

NMA parama – kooperatyvui, kurio valdyboje – B. Markauskas

Ši istorija nėra vienintelė, verčianti nusistebėti B. Markausko sprendimu.

FNTT atlieka dar vieną tyrimą dėl NMA skirstytų pinigų.

Kooperatyvas „Pienas LT“ su NMA yra pasirašęs keturias paramos gavimo sutartis šiek tiek daugiau negu už 20 mln. eurų.

Paskutinė paramos injekcija „Pienas LT“ buvo skirta 2016 metais, kai NMA jau vadovavo E. Bėrontas. 2016 metų rugpjūčio 31 dieną ŽŪM paskelbė, kad NMA, atlikusi visi reikalingas patikras, įsitikino, kad nėra priežasčių, dėl kurių negalima būtų skirti paramos ir skyrė „Pienas LT“ 4 mln. eurų. Paraiška iš naujo vertinta dėl to, kad šios papildomos paramos skyrimu domėjosi FNTT.

Pernai rudenį paaiškėjo, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) atlieka tyrimą dėl kooperatyvo „Pienas LT“ gautos paramos iš ES.

Kaip 15min teigė FNTT atstovė spaudai R. Andriuškaitė, tarnyba, bendradarbiaudama su OLAF, pagal pastarųjų prašymą surinko Lietuvoje duomenis, susijusius su projekto įgyvendinimu ir pateikė juos OLAF.

„FNTT yra tęsiamas informacijos patikrinimas dėl „Pienas LT“ įgyvendinamų projektų“, – teigiama tarnybos atsakyme.

Tuo metu, kai E. Bėronto vadovaujama NMA kooperatyvui skyrė papildomus 4 mln. eurų, dabartinis ministras B. Markauskas dirbo „Pienas LT“ valdyboje.

B. Markauskas savo viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs, kad valdybos nariu buvo iki 2016 metų lapkričio 7 dienos.