Lietuvoje

2013.06.14 16:51

Generalinių direktorių, atsakingų už darbo santykius susitikime pristatyti Lietuvos pirmininkavimo prioritetai

ELTA2013.06.14 16:51

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) penktadienį surengė pirmąjį Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai skirtą susitikimą, kuriame atstovai iš 27 valstybių narių, Europos Komisijos ir Norvegijos aptarė darbo santykių reguliavimo problemas. Generalinių direktorių, atsakingų už darbo santykius, darbo grupėje pristatyti Lietuvos prioritetai socialinės apsaugos srityje: geresnės užimtumo galimybės, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui ir geresnė darbuotojų apsauga.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) penktadienį surengė pirmąjį Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai skirtą susitikimą, kuriame atstovai iš 27 valstybių narių, Europos Komisijos ir Norvegijos aptarė darbo santykių reguliavimo problemas. Generalinių direktorių, atsakingų už darbo santykius, darbo grupėje pristatyti Lietuvos prioritetai socialinės apsaugos srityje: geresnės užimtumo galimybės, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui ir geresnė darbuotojų apsauga.

Lietuva sieks užtikrinti aukščiausią politinį dėmesį Jaunimo garantijų įgyvendinimui nuo 2014 m. ir pradės diskusiją su socialiniais partneriais ir valstybių ministrais steigiant Europos pameistrystės aljansą. Neformalioje Europos Sąjungos užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje (EPSCO) liepos mėnesį šia tema bus surengta ministrų diskusija, o spalio arba gruodžio mėnesio EPSCO planuojama priimti Tarybos išvadas.

Viena pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo krypčių socialinės apsaugos srityje – jaunų žmonių socialinės įtraukties stiprinimas. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas labiausiai pažeidžiamam jaunimui, kuris yra nedirbantis, nesimokantis ir nedalyvaujantis mokymuose.

Geresnės darbuotojų apsaugos srityje šiuo metu svarstoma daug teisinių iniciatyvų. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu ketinama kuo greičiau baigti derybas su Europos Parlamentu dėl Globalizacijos fondo, dėl Komandiruojamų darbuotojų įgyvendinimo direktyvos. Diskusijos šiais klausimais bus labai įtemptos, nes valstybių narių pozicijos smarkiai skiriasi.

Lietuva turės padėti surasti sutarimą ir Pensinių teisių perkėlimo direktyvos bei Direktyvos dėl priemonių, gerinančių laisvą darbuotojų judėjimo teisės įgyvendinimą, atžvilgiu.

Šiuos klausimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktoriaus pavaduotoja Eglė Radišauskienė pristatė Generalinių direktorių, atsakingų už darbo santykius darbo grupėje.

Susitikime taip pat Europos Komisijos atstovai apžvelgė teisės aktų tinkamumą dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo, pristatė 2013 metų veiklos ataskaitą darbo santykių ir socialinio dialogo srityse, aptarė galimybes efektyviau kovoti su nedeklaruotu darbu, stiprinant valstybių narių glaudų bendradarbiavimą.

Taip pat apžvelgti pirmieji laikinųjų įdarbinimo įmonių veiklos rezultatai valstybėse narėse. Valstybės narės pristatė ir savo valstybėse įgyvendinamas naujoves darbo santykių srityje.

Šiuo susitikimu ministerija pradeda pirmininkavimo renginius – per ateinantį pusmetį iš viso planuojama surengti dar 11 renginių, tarp jų ir neformalų ministrų susitikimą.

0

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius