Lietuvoje

2013.06.14 16:00

Prezidentė: pagarba žmogaus teisėms yra vienas svarbiausių demokratinės valstybės bruožų

ELTA2013.06.14 16:00

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, susitikusi su Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) atstovais, aptarė žmogaus teisių padėtį Lietuvoje ir pabrėžė, kad pagarba žmogaus teisėms yra vienas svarbiausių demokratinės valstybės bruožų.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, susitikusi su Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI) atstovais, aptarė žmogaus teisių padėtį Lietuvoje ir pabrėžė, kad pagarba žmogaus teisėms yra vienas svarbiausių demokratinės valstybės bruožų. 

Šalies vadovės teigimu, todėl būtina užtikrinti, kad žmogaus teisių principai, atspindėti Konstitucijoje, būtų realiai įgyvendinami visose valstybės gyvenimo srityse. 

Pasak jos, kaip informuoja Prezidentės spaudos tarnyba, nevyriausybinės organizacijos atlieka svarbų vaidmenį gindamos žmogaus teises. Šalies vadovė yra parengusi ir Seimui pateikusi Nevyriausybinių organizacijų įstatymą, kuris, tikimasi, atvers galimybes nevyriausybinių organizacijų atstovams dalyvauti teisėkūros procese ir taip aktyviau prisidės ginant žmogaus teises. 

Penktadienį susitikime su D. Grybauskaite dalyvavo ŽTSI įkūrėjas Henrikas Mickevičius, instituto valdybos pirmininkas Dainius Pūras ir laikinoji jo direktorė Dovilė Šakalienė. 

Lietuva 1995 metais yra ratifikavusi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir prisiėmusi aukščiausio lygio tarptautinius įsipareigojimus ginti žmogaus teises. Lietuva yra prisijungusi prie svarbiausių Europos Tarybos konvencijų, ginančių žmogaus teises. 

Šiais metais Lietuva mini 20-ąsias narystės Europos Taryboje metines. Šios organizacijos siekis – ginti žmogaus teises ir demokratiją, kovoti su diskriminacija ir stiprinti demokratinį stabilumą. 

ELTA jau skelbė, kad ŽTSI savo septintojoje periodinėje žmogaus teisių Lietuvoje apžvalgoje yra konstatavęs, jog Lietuvai, įstojus į Europos Sąjungą, šalyje žmogaus teisių padėtis nuolat blogėja. 

Lietuva atsidūrė tarp valstybių, kurios nesugeba užtikrinti savo gyventojams pamatinių žmogaus teisių.