Lietuvoje

2017.12.25 00:07

G. Grušas sveikinime priminė, kokie svarbūs metai artėja Lietuvos tikintiesiems

Su Kalėdomis tikinčiuosius sveikina ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Brangieji, šventos Kalėdos yra vilties šventė, tačiau ne vienadienės vilties, ne proginės vilties. Tai ne ta viltis, kuri žada, kad nepatirsime sunkumų. Kalėdų viltis skelbia, kad, kai patirsime sunkumus, Dievas bus su mumis.

Dievas yra su mumis. Ši žinia mums svarbesnė už orą, kuriuo kvėpuojame. Ji yra mūsų gyvenimo centras, mūsų kasdienybės ašis. Kristus yra šviesa, kuri atėjo į šį pasaulį ir nebesitraukia atgal. To nemato mūsų kūno akys, tačiau gali pamatyti sielos akys. Šią šviesos pergalę, amžinosios šviesos aušrą, kuri jau dabar aušta, galime išvysti tikėjimo akimis.

Kitąmet mūsų laukia džiaugsmingi įvykiai. Trakų Dievo motinos, Lietuvos globėjos jubiliejus ir Lietuvos valstybės šimtmetis. Turime viltį kitąmet Lietuvoje išvysti ir popiežių Pranciškų, tačiau viena naujiena yra svarbesnė už visus šiuos įvykius. Tai naujiena, kuriai jau 2000 metų. Naujiena, kurią angelai skelbė piemenims: „Nebijokite, jums gimė išganytojas, jis yra Viešpats Mesijas".

Kūdikėlis Jėzus atėjo į šį pasaulį savo širdyje žinodamas kiekvieno iš mūsų vardą. Joks kitas įvykis pasaulio istorijoje nėra svarbesnis už šį išganymo įvykį. Tegul ši sena naujiena moko mus gyventi tvirta viltimi, atrasti ramybę, pažinti meilę ir ja dalintis.

Telaimina jus kūdikėlis Jėzus ir globoja Dievo motina Marija. Sveiki sulaukę šventų Kalėdų.