Lietuvoje

2017.12.16 10:00

Vilniaus arkikatedroje vyks naujo vyskupo įšventinimas

BNS 2017.12.16 10:00

Šeštadienį Vilniaus arkikatedroje bus įšventintas naujas vyskupas Darius Trijonis.

Naujasis vyskupas po konsekracijos iškilmių taps Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pagalbininku. Jis šias pareigas dalysis su vyskupu Arūnu Poniškaičiu.

44-erių Romoje mokęsis D. Trijonis kunigu tapo 1997 metais.

Jis yra dirbęs Telšių kunigų seminarijos prefektu, trejus metus darbavosi kaip klierikų ugdytojas ir dėstytojas. Seminarijoje dėstė bendrąją pastoracinę teologiją, šeimos ir santuokos pastoracinę teologiją, ekumeninę teologiją, pažinimo filosofiją ir metafiziką.

D. Trijonis yra tarnavęs Klaipėdos rajone esančioje Plikių Šv. Šeimos parapijos klebonu, rūpinosi bendruomenės telkimu ir bažnyčios statyba Slengiuose, taip pat dirbo Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriate Vilniuje generalinio sekretoriaus pavaduotoju, buvo leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ valdybos narys. Jis taip pat talkino Vilniaus arkikatedros sielovadinėje veikloje.