captcha

Jūsų klausimas priimtas

Seimo pirmininkas metus slėpė žmonos pajamas iš „Agrokoncerno“ įmonės

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis mažiausiai metus slėpė savo sutuoktinės sandorį su bendrove, kuri priklauso „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio valdomam „Agrokoncernui“. Seimo vadovas tai vadina „klaida“ ir „neapdairumu“, o etikos sargai jau netrukus spręs, ar V. Prankckietis nusižengė įstatymui. Ironiška, bet „valstietis“ užlipo ant grėblio.
BNS nuotr.
BNS nuotr.

Pranckiečių šeimos iždą periodiškai pildo pajamos iš žemės nuomos. Seimo pirmininko sutuoktinei priklausančią žemę nuomojasi „Agrokoncerno“ bendrovė „Biomasės centras“. R. Karbauskio verslas jau seniai nuomojasi beveik 38 hektarus Seimo pirmininko žmonai priklausančios žemės Rokiškio rajone, bet politikas tai prisiminė tik prieš kelias savaites.

Iš pradžių V. Pranckiečio komanda prisiekinėjo, kad Seimo pirmininkas viską atskleidė laiku, bet tai nebuvo tiesa. Galiausiai pateikta kitokia pozicija – įvyko „klaida“.

Be to, su R. Karbauskio verslu piniginiais ryšiais susisaistęs Seimo pirmininkas teikė mažiausiai vieną įstatymo projektą, kuris galėjo turėti įtakos „Agrokoncerno“ veiklai.

V. Pranckiečio „klaidos“ rimtumą netrukus įvertins etikos sargai.

Prisiminė po metų

V. Pranckiečio problemos savo specifika kiek primena Artūro Skardžiaus istoriją. Viskas taip pat sukasi apie žemės nuomą, tik A.Skardžius šį sandorį deklaravo laiku, nors ir nutylėdamas, kam žemė naudojama. O štai Seimo pirmininkas metus slėpė, kad jo žmona gauna pinigus iš „Agrokoncerno“ įmonės.

V. Pranckiečio sutuoktinė Irena Pranckietienė jau ilgiau kaip metus nuomoja žemę bendrovei „Biomasės centras“, vienai iš daugybės žemės ūkio sektoriuje veikiančių „Agrokoncerno“ įmonių. Kaip nurodoma Seimo pirmininko Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) pateiktoje deklaracijoje, nuomos santykiai prasidėjo 2016 m. lapkričio 16 d. – dvi dienos po to, kai V. Pranckietis tapo parlamento vadovu.

Tiesa, Seimo pirmininkas – tyčia ar ne – šiek tiek pagudravo. Jis savo žmonos piniginius ryšius su „Agrokoncerno“ įmone deklaravo kaip ryšį su juridiniu asmeniu, o ne kaip sandorį. Ką tai reiškia? Paprastai tariant, tokia deklaracijos pildymo forma leidžia nurodyti ryšį, bet ne jo piniginę išraišką. Taigi V. Pranckietis nenurodė, kiek „Biomasės centras“ jo žmonai moka už žemės nuomą.

BNS nuotr.

Paprašius įvardinti santykių su „Biomasės centru“ piniginę išraišką, V. Pranckietis tam neprieštaravo. Seimo pirmininko sekretoriato pateikiamais duomenimis, už beveik 38 hektarų žemės nuomą I. Pranckietienė iš „Agrokoncerno“ įmonės gauna po beveik 5 tūkst. eurų per metus. Ne taip įspūdinga, kaip A. Skardžiaus sutuoktinės pajamos iš žemės, ant kurios sukasi pora vėjo malūnų. Tačiau 3 tūkst. eurų ribą, nuo kurios sandorių viešas deklaravimas politikams yra privalomas, ši suma viršija.

V. Pranckietis su sutuoktine valdo tikrai daug žemės. Seimo pirmininko turto deklaracijos duomenimis, Pranckiečiai kartu valdo didelius žemės plotus, kurių vertė siekia apie 138 tūkst. eurų. Tačiau nepanašu, kad I. Pranckietienė būtų perėmusi žemės nuomos santykius su „Biomasės centru“ iš Seimo pirmininku tapusio savo vyro. Mat pernai kandidatuodamas į Seimą V. Pranckietis tokio ryšio nedeklaravo. Jokių žemės nuomos sutarčių jis nenurodė ir 2015 m. vykusiuose savivaldos rinkimuose, ir po jų – tapęs Kauno rajono tarybos nariu.

„Klaidą“ pripažino, kai buvo pričiuptas

Iš pradžių Seimo pirmininko sekretoriatas tvirtino, kad I. Pranckietienės santykiai su „Biomasės centru“ viešai atskleisti jau seniausiai. Esą tai padaryta daugiau nei prieš metus, nepažeidžiant įstatymo reikalavimų.

„Viktoras Pranckietis VTEK sistemoje sandorį tarp jo žmonos Irenos Pranckietienės ir „UAB „Biomasės centras“ deklaravo 2016 11 16 kaip santykį su juridiniu asmeniu“, – teigiama 15min pateiktame komentare.

Tačiau VTEK atstovė Eglė Ivanauskaitė 15min užtikrino, kad Seimo pirmininkas savo interesus deklaravo dusyk: pernai, lapkričio 15 d., ir šiemet, lapkričio 22 d. Pernykštėje deklaracijoje nė žodžio apie žemės nuomą nėra, o VTEK nerado jokių Seimo pirmininko sekretoriato nurodomos 2016 m. lapkričio 16 d. deklaracijos pėdsakų.

Tik supažindinus Seimo pirmininką su oficialia informacija iš VTEK, jis pripažino ilgiau nei metus slėpęs savo žmonos ir „Agrokoncerno“ įmonės piniginius santykius.

„Situaciją išsiaiškinome ir pripažįstame, kad yra įvykusi klaida. Iš tiesų ryšys su UAB „Biomasės centras“ deklaruotas tik prieš mėnesį. Deklaruojant žemės dovanojimo sandorį dukrai, buvo pastebėta, jog interesų deklaracijoje nėra nurodytas ryšys su UAB „Biomasės centras“, todėl jis ir buvo įrašytas.

Visgi pažymime, jog visos pajamos, gautos iš šio sandorio, atsispindi metinėse pajamų deklaracijose. Artimiausiu metu padarytos klaidos bus ištaisytos“, – teigia Seimo pirmininko sekretoriatas.BNS nuotr.

Tylėjo dar ilgiau

Pats V. Pranckietis yra deklaravęs vieną panašų sandorį su kita „Agrokoncerno“ įmone. Tačiau tai buvo prieš penkerius metus, kai politikas turbūt net nesapnavo kada nors tapsiąs Seimo pirmininku. Kandidatuodamas 2012 m. Seimo rinkimuose, jis deklaravo nuomojantis žemę „Agrokoncerno“ įmonei „Radviliškio agrocentras“. Sandorio vertė – apie 3 tūkst. eurų.

Vėlesniuose rinkimuose – 2014 m., 2015 m. ir pernai – V. Pranckietis nedeklaravo jokių savo ar savo sutuoktinės ryšių su jokia įmone. Jis to nepadarė ir būdamas Kauno rajono tarybos nariu.

Seimo pirmininko sekretoriatas 15min pripažino, kad ir čia „neapdairiai“ įsivėlė klaida. Pasirodo, piniginiai santykiai Pranckiečių šeimą su R. Karbauskio verslu siejo ir iki 2016 m. rudens, bet V. Pranckietis to nedeklaravo.

„Sutartis su šiuo juridiniu asmeniu sudaryta 2016 10 02, pasibaigus ankstesniam ryšiui, kuris neapdairiai buvo nedeklaruotas viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje, tačiau pajamos, gautos iš šio sandorio atsispindi metinėse pajamų deklaracijose“, – teigiama V. Pranckiečio sekretoriato komentare.

Kiek laiko „neapdairiai“ tylėta apie pinigus iš „Agrokoncerno“ įmonės, Seimo pirmininkas neįvardija.

Kvepia įstatymo pažeidimu

Pagal galiojantį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, 3 tūkst. eurų viršijančius sandorius politikai privalo deklaruoti per 30 kalendorinių dienų nuo naujų aplinkybių atsiradimo. Naujų aplinkybių, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaravimui suteiktas dar trumpesnis terminas – viena savaitė. V. Pranckietis savo sutuoktinės ryšį su „Agrokoncerno“ įmone atskleidė nesilaikydamas nei pirmo, nei antro termino.

BNS nuotr.

Informaciją apie piniginį ryšį su R. Karbauskio verslu Seimo pirmininkas viešai atskleidė praėjus daugiau nei metams nuo šio ryšio atsiradimo, įstatyme įtvirtintą 30 dienų terminą praleidžiant ne mažiau nei 12 kartų, jau nekalbant apie griežtesnį vienos savaitės kriterijų.

Anot VTEK atstovės E. Ivanauskaitės, etikos sargai jau ateinančios savaitės posėdyje ketina nagrinėti Seimo pirmininko elgesį.

Siūlymas dėl trąšų suglumino teisininkus

V. Pranckietis, kaip Seimo narys, yra teikęs mažiausiai vieną įstatymo projektą, galėjusį turėti įtakos žemės ūkio sektoriaus milžinui „Agrokoncernui“. Tai buvo Dirvožemio įstatymo projektas, kurį Seimo pirmininkas registravo kartu su kita „valstiete“ Virginija Vingriene.

Įstatymo projektas sulaukė daugybės kritikos ir buvo atmestas, nepalaikant netgi daugumai „valstiečių“. Vis dėlto projekte buvo labai konkrečių nuostatų, susijusių su „Agrokoncerno“ plėtojamais verslais, dėl kurių abejones kėlė ir Seimo Teisės departamentas.

Dirvožemio įstatymas pirmiausiai kritikuotas dėl ribojimų žemės paskirties keitimui, reikalavimų atstatinėti dirvos derlingąsias savybes ir t.t. Bet buvo ir reikalavimų, susijusių su viena pagrindinių „Agrokoncerno“ veiklos sričių – prekyba mineralinėmis trąšomis.

Dirvožemio įstatymo projekto aiškinamajame rašte V. Pranckietis su V. Vingriene tvirtina, jog „nesubalansuotas tręšimas mineralinėmis trąšomis“ gilina sistemines problemas, susijusias su dirvožemio kokybe. Tačiau pačiame įstatymo projekte atsirado keistas sakinys: „Įmonės tiekiančios rinkai trąšas ir dirvožemio naudotojai teisės aktų nustatyta tvarka įsigyja ir naudoja Lietuvos Respublikoje tik trąšų duomenų bazėje registruotas mineralines trąšas“.

Į tai dėmesį atkreipė ir Seimo teisininkai, oficialioje savo išvadoje nusistebėję, kodėl Seimo pirmininkas su V. Vingriene vienur kalba apie trąšų įvairovę, o kitur susiaurina jų naudojimo galimybes tik iki mineralinių trąšų.

„Atkreipiame dėmesį, kad projekto 2 straipsnio 19 dalyje siūloma nustatyti, kad trąšos gali būti ne tik mineralinės. Projekto 2 straipsnio 20 dalyje siūloma nustatyti, kad į trąšų duomenų bazę įtraukiamos ne tik mineralinės trąšos, bet ir kitos trąšos. Atsižvelgus į tai, lieka neaišku, kokiais argumentais remiantis siūloma nustatyti, kad tiek dirvožemio naudotojai, tiek tiekiančios trąšas įmonės galėtų naudoti (įsigyti) vien tik mineralines trąšas“, – teigiama Seimo Teisės departamento išvadoje.

BNS nuotr.

Buvo ir daugiau siūlymų reguliuoti būtent trąšų rinką, kuriems pastabų turėjo ne tik Seimo teisininkai, bet ir Europos teisės departamentas.

Primename, jog Seimo pirmininkas buvo pirmas politikas, pasisakęs už parlamentinį tyrimą dėl Artūro Skardžiaus veiklos, kai paaiškėjo, jog šis Seimo narys per žemės nuomos santykius susisaistęs su vėjo energetikos verslu. Parlamentinis tyrimas įvyko, bet kaip ataušo jį atlikusios komisijos noras priimti griežtas išvadas, taip ataušo ir Seimo pirmininko užsidegimas klibinti A. Skardžių.

V. Pranckietis taip pat buvo tas žmogus, nuo kurio aktyvių veiksmų prasidėjo Mindaugo Basčio apkaltos procesas. Seimo pirmininkas, gavęs saugumiečių informaciją apie tuomečio savo pavaduotojo ryšius su Rusijos energetikos kompanijos „Rosatom“ atstovais, nesuteikė M. Basčiui leidimo dirbti su slapta informacija. A. Skardžiaus atveju V. Pranckietis tokios iniciatyvos nutarė nerodyti.

Nepaisant to, jog parlamentinis tyrimas patvirtino visą 15min surinktą informaciją ir atskleidė piniginius santykius tarp A. Skardžiaus šeimos ir „Gazprom“ valdomo banko, V. Pranckietis pareiškė nematantis pagrindo siekti, kad A. Skardžiaus galimybės dirbti su slapta infirmacija būtų vertinamos iš naujo.

Šaltinis www.15min.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...