Lietuvoje

2017.12.14 18:15

LEU rektorius: ekspertai neįsigilinę į universiteto kontekstą

BNS 2017.12.14 18:15

Neigiamai įvertinto Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) rektorius Algirdas Gaižutis teigia, kad ekspertai neįsigilino į aukštosios mokyklos kontekstą ir žada sprendimą skųsti.

„Šiaip tai patys šie ekspertai labai dažnas iš jų yra neįsigilinęs į patį mūsų gyvenimo kontekstą“, – BNS sakė A. Gaižutis.

Jis teigė nemanantis, kad universitetas negali vykdyti studijų, bet pripažino, kad neigiamas ekspertų vertinimas nebuvo visiškai netikėtas.

„Ekspertizės taip pat yra ne šventaraštis: čia gali būti ir paklaidos. (...) Manęs šie dalykai visiškai nenustebino, nes pakankamai neigiamą nusistatymą mes žinojome seniausiai“, – kalbėjo rektorius.

„Jei kažkam norisi uždaryti universitetą, kuris 80 metų gyvuoja, (...) lai uždaro. Ir atsako už tą poelgį“, – pridūrė jis.

Studijų ir kokybės vertinimo centras pranešė, kad spalio mėnesį vizitavusi tarptautinė ekspertų grupė neigiamai įvertino dvi iš keturių Lietuvos edukologijos universiteto veiklos sritis. Atsižvelgiant į ekspertų grupės vertinimo išvadas bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimą, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius priėmė sprendimą Lietuvos edukologijos universiteto veiklą vertinti neigiamai.  

Kaip pagrindinius universiteto trūkumus Strateginio valdymo srityje ekspertų grupė išskyrė tai, kad universiteto strateginis planas neatspindi išorinės aplinkos keliamų iššūkių, pernelyg ambicingas, jam trūksta aiškumo, ypač kokybinių rodiklių srityje, nesuvokiama strateginio plano stebėsenos įgyvendinimo prasmė. Taip pat pastebėta, kad universitetas neatlieka rizikos analizės ir nevaldo rizikos susijungimo, finansų, personalo valdymo srityse.

BNS nuotr.

Ekspertai nurodė nemanantys, kad dabartiniai vadovai yra pajėgūs ar turi pakankamai išteklių nustatytiems trūkumams pašalinti.

Kritikuodami mokslinę veiklą, ekspertai nurodė, jog mokslinis universiteto produktyvumas yra menkas ir paskutiniu metu dar labiau sumažėjo, nepakankamai edukologijos krypties mokslinių publikacijų skelbiama pripažintuose tarptautiniuose žurnaluose. Be to, pasak vertintojų, neatlikta ilgalaikių mokslinių tyrimų partnerių poveikio universiteto vykdomiems moksliniams tyrimams analizė.   

A. Gaižučio teigimu, universitetas pastaraisiais metais padarė progresą rengdamas edukologijos krypties mokslines publikacijas. Ekspertų priekaištai, jo teigimu, yra pernelyg abstraktūs.

„Trūksta kokybinių rodiklių arba planai pernelyg ambicingi... čia yra abstrakcijos, prieš kurias negali kažkaip atsispirti“, – teigė LEU rektorius.

Tai jau antras kartas kai ši aukštoji mokykla įvertinta neigiamai: pirmą kartą LEU veikla neigiamai įvertinta 2012 metais. Dėl LEU inicijuotų apeliacijos ir teisminių procesų sprendimas įsigaliojo tik 2015 metais, kada universitetas akredituotas trejų metų terminui.

Pasak vertinimo centro, vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo nuostatomis, pakartotinis neigiamas aukštosios mokyklos veiklos įvertinimas yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

Šiuo metu svarstoma LEU akademijos statusu jungti prie Vytauto Didžiojo universitetu. Universitetas galės naudotis VDU leidimu vykdyti studijas.