Lietuvoje

2017.12.14 15:24

Lietuvos edukologijos universiteto veikla įvertinta neigiamai

LRT.lt2017.12.14 15:24

Studijų kokybės vertinimo centras antradienį neigiamai įvertino Lietuvos edukologijos universiteto veiklą. Tai sudaro pagrindą panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į spalio mėnesį vizitavusios tarptautinės ekspertų grupės vertinimą bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimą. Komisija neigiamai įvertino dvi iš keturių Lietuvos edukologijos universiteto veiklos sritis – strateginio valdymo bei mokslo ir (arba) meno veiklos.

2017 metais vyko pakartotinis Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) veiklos vertinimas. Po pirmojo vertinimo, vykusio 2012 m., LEU veikla taip pat buvo įvertinta neigiamai. Dėl LEU inicijuotų apeliacijos ir teisminių procesų sprendimas įsigaliojo tik 2015 m., kada universitetas akredituotas trejų metų terminui.

Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio nuostatomis, pakartotinis neigiamas aukštosios mokyklos veiklos įvertinimas yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

BNS nuotr.

Nesutikdama su šiuo sprendimu aukštoji mokykla gali per 14 dienų pateikti skundą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sudarytai komisijai, o taip pat per 30 dienų skųstis teismui.

Kaip 2017 m. vertinimo išvadose konstatavo tarptautinė ekspertų grupė, pagrindiniai LEU strateginio valdymo trūkumai yra šie: universiteto strateginis planas neatspindi išorinės aplinkos keliamų iššūkių, todėl nėra pagrįstas kaip galintis padėti universitetui įgyvendinti jo misiją. Be to, strateginis planas yra pernelyg ambicingas, jam trūksta aiškumo, ypač kokybinių rodiklių srityje; aiškiai nesuvokiama strateginio plano stebėsenos įgyvendinimo prasmė.

Pasak ekspertų, universitetas neatlieka rizikos analizės ir nevaldo rizikos, nors tai yra neišvengiama, pavyzdžiui, susijungimo, finansų, personalo valdymo srityse.

Apibendrindama Strateginio valdymo srities vertinimą, ekspertų grupė teigia nemananti, kad dabartiniai vadovai yra pajėgūs ar turi pakankamai išteklių nustatytiems trūkumams pašalinti.

BNS nuotr.

Kita neigiamai ekspertų grupės įvertinta sritis – Mokslo ir (arba) meno veikla. Pagrindiniai šios veiklos trūkumai: mokslinių tyrimų darbotvarkė turi būti dar kryptingesnė ir ne tik edukologijos mokslų srityje, kad geriau atitiktų universiteto profilį. LEU mokslinis produktyvumas yra menkas ir paskutiniu metu dar labiau sumažėjo.

Taip pat nepakankamai edukologijos krypties mokslinių publikacijų skelbiama pripažintuose tarptautiniuose žurnaluose. Yra mažai įrodymų, kad mokslo veiklos strateginis valdymas vykdomas ne tik valdant žmogiškuosius išteklius, bet ir organizuojant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą. Neatlikta ilgalaikių mokslinių tyrimų partnerių poveikio universiteto vykdomiems moksliniams tyrimams analizė.

Vertinimo metu ekspertų grupė pastebėjo gerosios praktikos pavyzdžių ir suformulavo rekomendacijas, kurias, ekspertų nuomone, aukštosios mokyklos taryba ir administracija turėtų panaudoti gerindama veiklą iki kol bus priimtas sprendimas dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimo.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt