Lietuvoje

2015.09.08 13:45

D. Pavalkis: nepanaudoti mokinio krepšelio pinigai turi likti švietime

ELTA 2015.09.08 13:45

Švietimo ir mokslo ministerija siekia, kad jau nuo šio rugsėjo dėl mažėjančio mokinių skaičiaus nepanaudoti mokinio krepšelio pinigai liktų švietime, o šiam tikslui skiriamos biudžeto dotacijos apimtys nemažėtų. Tai leistų išsaugoti mažesnes mokyklas kaimo vietovėse, sušvelninti lėšų trūkumą klasių komplektams išlaikyti, padidinti pedagoginių psichologinių tarnybų finansavimą bei atlikti kitus būtinus pakeitimus.

Švietimo ir mokslo ministerija siekia, kad jau nuo šio rugsėjo dėl mažėjančio mokinių skaičiaus nepanaudoti mokinio krepšelio pinigai liktų švietime, o šiam tikslui skiriamos biudžeto dotacijos apimtys nemažėtų. Tai leistų išsaugoti mažesnes mokyklas kaimo vietovėse, sušvelninti lėšų trūkumą klasių komplektams išlaikyti, padidinti pedagoginių psichologinių tarnybų finansavimą bei atlikti kitus būtinus pakeitimus.

Tai numatyta įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas parengtuose Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių ir Mokinio krepšelio metodikos tobulinimo projektuose. Juos rengė Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės, kurių veikloje dalyvavo švietimo profesinių sąjungų, švietimo asociacijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, ŠMM specialistai.

„Mūsų įsitikinimu, dėl mokinių skaičiaus mažėjimo atsilaisvinusios mokinio krepšelio lėšos turi būti investuojamos į švietimo kokybę ir prieinamumą, todėl kitų metų valstybės dotacija švietimui turi būti ne mažesnė kaip šiemet. Reikėtų atsisakyti Biudžeto patvirtinimo įstatymo nuostatos, pagal kurią dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus nuo rugsėjo 1 d. nepanaudota specialios tikslinės dotacijos dalis mokinio krepšeliui finansuoti paskutinį metų ketvirtį grąžinama į valstybės biudžetą“, – sako švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

Siekiant išlaikyti mokinių mažėjimą patiriančias mokyklas, ypač kaimo vietovėse, siūloma nustatyti mažesnį reikiamą mokinių skaičių vyresnėse klasėse, leisti mokykloms jungti po dvi nebūtinai gretimas 5–8 klases.

Projekte siūloma mažinti reikalavimus vidurinėms mokykloms sudarant 11-as klases, taip pat reikalavimus vidurinėms mokykloms, pretenduojančioms tapti gimnazijomis. Mieste esančios mokyklos galėtų turėti po dvi 11 ir 12 klases (dabar privalo turėti 3 vienuoliktąsias klases), o kaimo mokyklos – po vieną 11 ir 12 klases (dabar privalo turėti dvi). Mažėtų ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse.

Mokinio krepšelio metodikos tobulinimo ir Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių projektai svarstyti Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijos posėdyje ir artimiausiu metu bus teikiami derinti socialiniams partneriams ir suinteresuotoms institucijoms.