Lietuvoje

2017.12.04 11:48

Šią savaitę baigs rinkti asmenis, kurie stebės šauktinių sąrašo sudarymą

LRT.lt 2017.12.04 11:48

Krašto apsaugos ministerija (KAM) primena, kad šiuo metu vyksta Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos paskelbta asmenų, kurie stebės 2018 metų karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras, atranka.  Atrinktų asmenų uždavinys – užtikrinti karo prievolininkų sąrašo sudarymo skaidrumą. Kandidatų laukiama iki šios savaitės pabaigos, gruodžio 8 d., teigiama KAM pranešime.

Karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras gali būti skiriami stebėti Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, kurių veikla yra susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu, nariai ir kiti su nurodytais juridiniais asmenimis susiję fiziniai asmenys.

Asmenų kandidatūras gali teikti viešųjų juridinių asmenų vadovai raštu (elektroniniu paštu, registruotu paštu), pridedami kandidato užpildytą anketą (prisegta) ir kandidato ryšį su viešuoju juridiniu asmeniu patvirtinančio dokumento  kopiją.  Gali būti teikiamos kelios to paties viešojo juridinio asmens kandidatūros.

Atrinkti asmenys bus pakviesti atvykti į Krašto apsaugos ministeriją (Totorių g. 25, Vilnius), stebėti karo prievolininkų sąrašo sudarymą.

Planuojama, kad 2018 metų karo prievolininkų sąrašas bus sudarytas 2018 m. sausio 4 d.

2018 metų karo prievolininkų sąrašas  – bus sudaromas atsitiktine tvarka kompiuterių programa iš 1992–1998 metais gimusių Lietuvos piliečių vyrų, kurie pagal LR karo prievolininkų registro duomenis nėra atleisti nuo karo prievolės ar jiems nuolatinė privalomoji karo tarnyba nėra atidėta. Sąrašas bus paskelbtas internete ne vėliau kaip per kaip per vieną mėnesį nuo šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios. Apie konkrečią sąrašo paskelbimo datą bus pranešta atskirai.

2018 metais atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenės padaliniuose planuojama pašaukti 3800 karo prievolininkus.

Kandidatų anketas reikia pateikti iki 2017 m. gruodžio 8 d.