Lietuvoje

2017.11.29 16:52

Lietuva perduos karinę paramą Ukrainai

LRT.lt 2017.11.29 16:52

Lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos vyriausybė priėmė nutarimą Ukrainos gynybos ministerijai  neatlygintinai perduoti nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomą  turtą.  Remiantis  vyriausybės nutarimu, Ukrainos gynybos ministerijai neatlygintinai bus perduota Lietuvos kariuomenėje nebenaudojama, ne NATO kalibro ginkluotė ir šaudmenys, kuriuos Lietuvos kariuomenė naudojo iki apginklavimo standartinių NATO kalibrų ginklais. Planuojama, kad šioje paramos siuntoje bus automatiniai šautuvai/karabinai, kulkosvaidžiai, minosvaidžiai, prieštankiniai pabūklai, amunicija ir atsarginės ginkluotės dalys. 

„Turto perdavimas yra nuoseklios ir visapusės Lietuvos paramos Ukrainai jai stiprinant gynybinius pajėgumus dalis ir užtikrinant savo valstybės suverenumą“, – sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Nuo pat Rusijos karinės agresijos Ukrainoje Lietuva aktyviai palaiko Ukrainos nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, remia Ukrainą visomis įmanomomis ir teisiškai leidžiamomis formomis, įskaitant karinę paramą.  Lietuva Ukrainai jau yra perdavusi ginkluotės elementų ir šaudmenų. Kartu su sąjungininkais Lietuva padeda Ukrainai reformuoti, rengti ir mokyti jos ginkluotąsias pajėgas. Lietuvoje gydomi ir reabilituojami sužeisti Ukrainos kariai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Nauja karinės paramos siunta Ukrainai perduodama atsižvelgiant į 2017 m. liepos mėn. Ukrainos gynybos ministerijos prašymą. Karinės paramos siuntą planuojama perduoti artimiausiu metu, suderinus praktinius klausimus su Ukrainos puse.

Teikdama karinę paramą Ukrainai, Lietuva laikos visų tai reglamentuojančių tarptautinių susitarimų ir konvencijų, ES ir nacionalinių teisės aktų. Lietuvos kariuomenės perduodamas turtas gali būti naudojamas tik Ukrainos gynybos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų šalies saugumui užtikrinti, krašto gynybai, dalyvavimui regioniniuose ir kolektyviniuose susitarimuose, JTO Chartijos nuostatas atitinkančiai veiklai.