Lietuvoje

2013.06.10 13:48

Istorijos egzaminas abiturientus glumino suktais klausimais

16 tūkst. 213 kandidatų pirmadienį laikė istorijos valstybinį brandos egzaminą. 9 val. prasidėjęs egzaminas truko 3 valandas.  

16 tūkst. 213 kandidatų pirmadienį laikė istorijos valstybinį brandos egzaminą. 9 val. prasidėjęs egzaminas truko 3 valandas.

„Labai daug mokiausi, tad buvo gana lengva, bet šaltiniuose buvo keletas gana suktų klausimų, kai nežinai, ko iš tavęs nori. Temos buvo nuspėjamos – tokių ir tikėjausi, smulkmenų nebuvo“, – įspūdžiais po egzamino su DELFI dalijosi Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos abiturientė Gabrielė.

Pateiktame žemėlapyje buvo vaizduojami Abiejų Tautų Respublikos (ATR) padalijimai – reikėjo nustatyti, kurių metų padalijimas pavaizduotas. Karikatūrose buvo vaizduojamas komunizmas ir nacizmas su Stalinu ir Hitleriu, taip pat Prancūzijos ir Anglijos vykdytas pasaulio dalijimasis.

Abiturientė viską baigė rašyti prieš pat egzamino pabaigą. Pasak Gabrielės, testo klausimai keblumų nesukėlė. Ją tenkintų ne mažesnis nei 80 balų įvertinimas.

„Mano draugų tokie pat įspūdžiai, tik abejojame dėl vieno: atsakymai gali būti teisingi, bet ne taip suformuluoti, tad jų gali neįskaityti. Arba atsakymai bus teisingi, bet neįrašyti į oficialų atsakymų lapą“, – baiminosi abiturientė.

Klausimai „subjektyvoki, nekonkretūs ir suvelti“?

Kita kalbinta abiturientė Skaistė sakė, kad egzamino klausimai pasirodė „subjektyvoki, nekonkretūs ir suvelti“.

„Egzaminas labai išvargino, daug laiko užtruko, kol viską perrašėme į švarraštį. Truputėlį erzino, kad gali turėti daug istorijos žinių, tačiau išėjo šaltinių mėsinėjimas – buvo keistų komplikuotų klausimų“, – teigė Skaistė.

Abiturientės teigimu, egzamine reikėjo prisiminti Sovietų Rusijos, nacistinės Vokietijos ir Lenkijos ultimatumus Lietuvai – reikalauti parašyti jų moralinę žalą, pateikti įvertinimą. Taip pat nagrinėjant šaltinius teko prisiminti Mindaugo Lietuvą, feodalizmą, pramonės perversmą.

Norint išlaikyti, reikia įveikti bent 40 proc. užduočių

Egzaminą sudarė dvi dalys. Pirmoji dalis – klausimai su pasirenkamais atsakymais. Antrojoje egzamino dalyje pateikti atviro tipo klausimai pagal pateiktus istorijos šaltinius – rašytinius, vaizdinius, istorikų tekstus, žemėlapius, statistiką.

40 procentų užduočių yra iš bendrojo kurso, 60 proc. – iš išplėstinio. 20 proc. egzamino užduočių sudaryta iš Viduriniųjų amžių, 30 proc. – Naujųjų amžių, 50 proc. užduočių sudaro Naujausioji istorija. Pusė užduočių sudaro pasaulio, pusė – Lietuvos istorija.

Minimalią egzamino išlaikymo ribą taškais nustato ir tvirtina brandos egzaminų vertinimo komitetas. Preliminari egzamino išlaikymo riba sudaro 40 proc. egzamino užduoties bendrojo kurso klausimų taškų sumos. Egzamine ji būtų 16 taškų. Teisingai išsprendus visas egzamino užduotis, galima surinkti 100 taškų.

Istorija – vienas populiariausių egzaminų. Jį lenkia tik privalomas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas bei pasirenkamasis anglų kalbos egzaminas.