Lietuvoje

2017.11.23 15:01

Į Bažnyčios ir savivaldybės kovą dėl naujos Pilaitės mokyklos kišasi ir Seimas

Pilaitė suskilo į dvi stovyklas: vieni aktyviai palaiko idėją rajono centre turėti valstybinę mokyklą, kiti – Vilniaus arkivyskupijos keliamą katalikiškos mokyklos idėją. Vilniaus savivaldybė apsisprendė pati statyti mokyklą, tačiau susidūrė su pasipriešinimu: arkivyskupijos pusėn stojo Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, kurio nariai kreipsis į vyriausybę dėl sklypo panaudos.

Premjeras Saulius Skvernelis susitikime su Pilaitės gyventojais parapijos salėje prieš mėnesį nesistengė slėpti savo nuomonės, kad jis palaiko katalikiškos mokyklos statybas šiame rajone. Tačiau jis nuolat pabrėžė, kad Pilaitei mokykla būtina ir nemažiau svarbu, jog ji būtų pastatyta kuo greičiau.

Vilniaus arkivyskupija ir Pilaitės parapijos klebonas Ričardas Doveika savo ruožtu žadėjo mokyklą kuo greičiau, bet esą jau 2018 m. rugsėjo 1 d. mokiniai galės mokytis modulinių konstrukcijų pastate. Vilniaus savivaldybė naują mokyklą pastatyti ketina iki 2020 metų rudens.

Įsitraukė Seimo komitetas

Dabar klausimas įgauna naujų spalvų. Į jo svarstymą įsijungė ir Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, kurio posėdyje, pirmininkaujant pirmininko pavaduotojui Mantui Adomėnui, Pilaitės mokykla irgi aptarta. Beje, M. Adomėnas pirmininkavimą komiteto posėdžiui perėmė būtent svarstant klausimą dėl naujos Pilaitės mokyklos.

Kaip 15min sakė posėdyje dalyvavęs Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus patarėjas švietimo klausimais Albertas Lakštauskas, Švietimo ir mokslo komitetas po diskusijos nusprendė kreiptis į vyriausybę su prašymu persvarstyti sklypo šalia kylančios Pilaitės bažnyčios panaudos suteikimo klausimą. Šiuo metu sklypas pagal panaudą perduotas savivaldybei.

M. Adomėnas patvirtino, kad komitetas nutarė kreiptis į vyriausybę dėl sklypo Tolminkiemio gatvėje.

„Vyriausybė turėtų atsižvelgti į visus argumentus, kurie buvo išsakyti: bendruomenės centro sinergijos prasme, pasirinkimo įvairovės prasme (Pilaitėje šiuo metu jau veikia dvi valstybinės mokyklos), taip pat teisėtų lūkesčių prasme – pokalbiai jau porą metų vyko ir buvo žadama, kad Bažnyčia galės statyti šią mokyklą, galiausiai įgyvendinimo greitumo prasme, nes katalikiška mokykla jau nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. galėtų priimti mokinius laikinose patalpose, o savivaldybės mokykla tik 2020 m. atsiras.

Tie visi argumentai sako, kad derėtų grįžti prie pirminio plano – t.y. Tolminkiemio g. sklypą skirti arkivyskupijos katalikiškos mokyklos statybai. O savivaldybė, jeigu ji mato tolesnį poreikį, gali tuo sklypu prie VSD, kurio privalumus taip giria, naudotis“, – 15min sakė Seimo narys.

M. Adomėnas įsitikinęs, kad nuspręsti dėl sklypo – vyriausybės kompetencija. Tačiau esą normali diskusija nevyksta, savivaldybė arkivyskupijos atstovų į Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį, kur priėmė sprendimą dėl savivaldybės mokyklos statybų, nekvietė, bendruomenės nesusėda pasvarstyti. „Todėl komitete įvyko toks argumentų išsakymas ir juos išsakius toks sprendimas matyti“, – teigė parlamentaras.

Vilniaus savivaldybė neatsitraukia

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Vytautas Mitalas neslėpė nusivylimo tokia įvykių eiga.

„Savivaldybė toliau vystys tą projektą: yra paskelbtas konkursas ir mes siekiame kuo greičiau ten turėti normalią, kuo daugiau vaikų talpinančią mokyklą, kad kaip įmanoma greičiau sumažintume riziką dėl dviejų pamainų Pilaitėje“, – kalbėjo V. Mitalas.

Šiuo metu vyksta projekto konkursas, jis vykdomas, anot V. Mitalo, kaip įmanoma skubiau, nes puikiai suprantama – vietų Pilaitės mokyklose trūksta.

Ką žada premjeras?

Po Pilaitę sklando kalbos apie neva dar konkretesnius premjero pareiškimus – esą S. Skvernelis pasakęs, kad pinigų mokyklos statyboms atsiras tuo atveju, jeigu ją bus leista statyti Vilniaus arkivyskupijai. Bent jau būtent taip apie premjero pažadus pareiškė viename iš susitikimų su gyventojais, norinčiais katalikiškos mokyklos Pilaitėje, parlamentaras M. Adomėnas.

Premjero patarėjas Tomas Beržinskas 15min sakė, kad premjero pozicija dėl mokyklos Pilaitėje nesikeičia: „Premjeras sako, kad arba Vilniaus savivaldybė, arba Bažnyčia turi imtis statybų. Vyriausybė tame nedalyvauja.“

M. Adomėnas, BNS nuotr.

Apie kokius pinigus kalbama, nėra aišku, kadangi Vilniaus arkivyskupija tvirtina mokyklą miesto vaikams pastatysianti savomis lėšomis. Bent kol kas finansinės paramos vyriausybės naujai mokyklai neprašė ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Paklaustas, ar kalbėjosi apie mokyklos statybas su premjeru, M. Adomėnas pareiškė jokių oficialių dokumentų iš S. Skvernelio negavęs. Patikslinti, ar išties premjeras pažadėjo finansinę paramą katalikiškos mokyklos statyboms, parlamentaras irgi nepanoro. Atvirkščiai – pasipiktino, kad kažkas paviešino neva konfidencialaus pokalbio detales. „Gal ir esu taip sakęs, bet čia jūs remiatės privačiais pokalbiais, kurie nebuvo jums skirti“, – pareiškė M. Adomėnas.

Surinko 731 parašą

Pačioje Pilaitėje šiuo klausimu ramybės nėra. Iki šiol viešoje erdvėje aktyviausiai šiuo klausimu pasisakydavo socialiniame tinkle susibūrusi Pilaitės gyventojų bendruomenė. Jos pozicija aiški ir vienareikšmiška: Pilaitės centre, šalia kylančios bažnyčios, mokyklą turi pastatyti Vilniaus miesto savivaldybė ir tai turi būti valstybinė mokykla.

Ši bendruomenė vilnius.lt užregistravo peticiją „Už valstybinę mokyklą Pilaitėje“ ir per mėnesį (nuo spalio 20 d. iki lapkričio 19 d.) surinko 731 parašą už.

„Tvyrant neaiškumui dėl tolimesnio suplanuoto valstybinės mokyklos valstybiniame sklype Tolminkiemio g., Pilaitėje, Vilniaus m. projektavimo ir statybos bei vykstant prieštaringos ir nevienareikšmės informacijos sklaidai ir lobizmui, reikalaujame vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir skirti valstybinį sklypą valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos statybai Tolminkiemio gatvėje ir toliau tęsti valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos projektavimo ir statybos darbus pagal Vilniaus m. savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2017 09 06 posėdyje priimtus sprendimus taip užtikrinant vieno labiausiai augančių Vilniaus mikrorajono bendrojo valstybinio švietimo poreikius“, – rašoma peticijos tekste.

Peticija su parašais perduota Peticijų komisijai.

Parašus renka „gyvai“

Tačiau parašai jau renkami ir po kitokio turinio peticija dėl katalikiškos mokyklos Pilaitėje. Parašai renkami „gyvai“ – parapijos raštinėje darbo dienomis ir koplyčios zakristijoje savaitgaliais. Ši peticija skirta Vilniaus merui, tarybai ir Peticijų komisijai.

BNS nuotr.

„Mes, pasirašiusieji šią peticiją, prašome Vilniaus miesto savivaldybę persvarstyti savo sprendimą dėl mokyklos statybos Pilaitės seniūnijoje, sklype, esančiame Tolminkiemio g., ir leisti šiame sklype statyti katalikišką mokyklą, Pagyvenusių žmonių dienos centrą ir Bendruomenės namus, apeliuodami į savivaldybės gerą valią ir remdamiesi Visuotine žmogaus teisių deklaracija, kurios 26 str. 3 d. užtikrina: Tėvai turi pirmumo teisę parinkti savo vaikams mokymą“, – rašoma peticijoje.

Naujai įsikūrusios iniciatyvinės grupės argumentai šiuo klausimu yra tokie: arkivyskupija įsipareigoja savo lėšomis pastatyti progimnaziją, kurioje mokytųsi 1–8 klasių mokiniai, veiktų po 4 kiekvienos klasės komplektus, o kol mokyklą pastatys, pamokos vyks modulinių konstrukcijų pastate. Ir tai bus jau nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., kas itin aktualu dėl perpildytų Pilaitės mokyklų, į kurias netelpa vaikai.

Vilniaus arkivyskupija į jai siūlomą kitą sklypą šalia Pilaitės pr. priešais Valstybės saugumo departamentą net nesižvalgo ir šios peticijos autoriai svarsto, kad neleidus statybų Tolminkiemio g. katalikiškos mokyklos Pilaitėje iš viso nebus. O kartu nebus ir dienos centro senjorams.

„Nemaža dalis Pilaitės gyventojų norėtų savo vaikus leisti į mokyklą, atitinkančią jų įsitikinimus. Šiuo metu šalia minimo sklypo jau yra net dvi savivaldybės iniciatyva įsteigtos mokyklos, taigi šalia atsiradusi katalikiška mokykla šeimoms užtikrintų ugdymo formų įvairovę ir galimybę rinktis jų pasaulėžiūrą atitinkančią ugdymo kryptį. Būtina pabrėžti, kad katalikiška mokykla priims visų šeimų – ne tik praktikuojančių katalikų – vaikus“, – rašoma peticijos tekste.

Taip pat ten kalbama apie prestižą ir mokymosi kokybę, katalikiškų institucijų sambūrį vienoje vietoje Pilaitėje, mokyklos ir dienos centro pritaikymą neįgaliųjų reikmėms.