Lietuvoje

2017.11.15 17:49

Premjero patarėjas T. Garasimavičius nesilaikė įstatymo nuostatų

LRT.lt 2017.11.15 17:49

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad ministro pirmininko patarėjas energetikos ir aplinkos apsaugos klausimais Tomas Garasimavičius formaliai nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas, rašoma VTEK pranešime spaudai.  

Tyrimo duomenys rodo, kad į minėtąsias politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas T.Garasimavičius buvo pakartotinai paskirtas eiti nuo šių metų sausio 9 d. (prieš tai jis šias pareigas ėjo iki 2016 m. gruodžio 13 d.). Taigi atsiradus naujiems darbo santykiams, jam kilo pareiga per 30 kalendorinių dienų elektroninėmis priemonėmis pateikti naują privačių interesų deklaraciją, nepriklausomai nuo to, ar keitėsi jo privatūs interesai, ar ne. VTEK yra ne kartą pasisakiusi dėl analogiškų situacijų, kai antrai kadencijai perrinkti savivaldybių tarybų nariai buvo pripažinti pažeidę įstatymo nuostatas dėl iš naujo nepateiktų privačių interesų deklaracijų.

Taip pat VTEK atkreipė dėmesį, jog patarėjas anksčiau teiktoje deklaracijoje buvo netiksliai nurodęs savo einamas pareigas. Atsižvelgdama į tai, VTEK paragino T. Garasimavičių pateikti naują privačių interesų deklaraciją ir joje patikslinti savo einamas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas. Taip pat VTEK rekomenduoja Vyriausybės kanclerei užtikrinti, kad visi tokias pareigas Vyriausybės kanceliarijoje pradėję eiti asmenys laikytųsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas.

Pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.