Lietuvoje

2013.06.07 15:09

Konvencijai dėl smurto prieš moteris pritaria, bet dėl jos nuogąstauja

Užsienio reikalų ministras pasirašė tarptautinę konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei šalinimo. Dvasininkija nuogąstauja dėl kai kurių joje esančių nuostatų.

Užsienio reikalų ministras pasirašė tarptautinę konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei šalinimo. Dvasininkija nuogąstauja dėl kai kurių joje esančių nuostatų.

Užsienio reikalų ministras sako, kad konvencijos nuostatos bus taikomos tik vadovaujantis Lietuvos Konstitucijoje įtvirtintais principais. Dėl to jis Europos Tarybos generaliniam sekretoriui įteikė notą. 

Eurobarometro apklausa Lietuvoje parodė, kad 48 procentai apklaustųjų pažįsta moterį, nukentėjusią nuo smurto. Tuo metu Europos Sąjungos vidurkis – 20 procentų. Užsienio reikalų ministras teigia, kad jau vien šie skaičiai rodo, jog Lietuvai būtina konvencija dėl smurto prieš moteris. Tačiau kai kurios joje esančios nuostatos kelia nerimo dvasininkams.

Vilniaus arkivyskupas sutinka, jog konvencija dėl smurto prieš moteris išties reikalinga, tačiau mano, kad dėl jos Lietuvoje per mažai buvo diskutuota.

„Toje konvencijoje yra socialinė lytiškumo sąvoka, kuri per tokią konvenciją gali patekti į mūsų įstatymų bazę. Tai yra ta sąvoka, kuri nustato, kad aš galiu pasirinkti, kokia yra mano lytis. To nėra mūsų įstatymo bazėje ir tai yra pakankamai svarbus dalykas, kuris turėtų būti plačiai aptartas mūsų visuomenėje“, – tvirtina Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Konvenciją pasirašęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ramina, kad ji priimta su tam tikru komentaru, taip pat prieš ją pasirašydamas jis Europos Tarybos generaliniam sekretoriui įteikė notą, kurioje nurodoma, kad Lietuva nuostatas taikys vadovaudamasi šalies Konstitucijoje įtvirtintais principais.

„Tos normos ir tie principai, kurie yra Konstitucijoje, neketinami peržiūrėti ir jeigu kam nors kyla klausimų dėl šeimos sąvokų pakeitimų ar kitų dalykų, manau, kad šiuo pareiškimu yra į šiuos klausimus atsakyta“, – sako užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Ministras viliasi, kad Seimas ratifikuos sutartį. Pasak Seimo Pirmininko, dėl konvencijos bus surengtos diskusijos.

„Aš nemanau, kad reikia labai skubiai priimti kažkokius sprendimus. Visuomenė kartais labai skaudžiai reaguoja į kažkokį teiginį ar nuomonę, mes tiesiog turėsime pasvarstyti, tai bus politinis sprendimas“, – sako Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas.

Konvencija įsigalios po trijų mėnesių, kai ją ratifikuos dešimt valstybių, iš kurių aštuonios turi būti Europos Sąjungos narės. Kol kas ją ratifikavo keturios – Albanija, Juiodkalnija, Portugalija ir Turkija, tai netrukus žada padaryti Italija. O iš viso sutartį jau pasirašė 25 šalys.