Lietuvoje

2013.06.07 12:04

Prasidėjo bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas

ELTA 2013.06.07 12:04

Jau prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, truksiantis iki rugpjūčio 8 dienos. Šiemet bendrajame priėmime dalyvauja 21 universitetas ir 23 kolegijos, praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Jau prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, truksiantis iki rugpjūčio 8 dienos. Šiemet bendrajame priėmime dalyvauja 21 universitetas ir 23 kolegijos, praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO).

Universitetinėse studijose siūlomos studijų programos 19-oje studijų krypčių grupių, o kolegijose – 11-oje. Stojantieji savo prašyme gali pateikti iki 12 pageidavimų, pasirinkdami konkrečią aukštosios mokyklos studijų programą, nurodydami studijų formą (nuolatinės ar ištęstinės studijos) ir finansavimo pobūdį (valstybės finansuojama vieta, valstybės nefinansuojama vieta – su studijų stipendija ar be jos). Pageidavimai išdėstomi prioriteto mažėjimo tvarka.

Stojantieji, siekiantys valstybės finansuojamos vietos, pagal konkursinį balą išrikiuojami į Geriausiųjų eilę. Valstybės finansuojamos vietos atitenka geriausiems atitinkamoje studijų krypčių grupėje.

Pagrindinis priėmimas vykdomas dviem etapais. Po pirmojo etapo stojantysis liepos 27 d. gali gauti du kvietimus: vieną – į valstybės finansuojamą vietą, antrą – į valstybės nefinansuojamą vietą. Jei šiame etape stojantysis gauna kvietimą į valstybės finansuojamą vietą studijų programoje, kuri buvo jo pirmasis prioritetas, ir atmeta šį kvietimą, antrajame etape jis gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą.

Į studijų krypčių grupes, kuriose po pagrindinio priėmimo (jis baigiasi rugpjūčio 8 d.) lieka valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų, organizuojamas papildomas priėmimas.

Konkursinį balą sudaro pagrindinio dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimo, antrojo ir trečiojo dalykų brandos egzaminų įvertinimų bei ketvirtojo dalyko metinio pažymio suma. Antrojo ir trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas gali būti keičiamas metiniu pažymiu, jei stojančiajam tai palankiau. Pagrindinio dalyko egzamino įvertinimas negali būti pakeistas metiniu pažymiu, o vietoj ketvirtojo dalyko metinio pažymio negalima rinktis brandos egzamino įvertinimo turint metinį pažymį.

Iki 2014 m. įskaitytinai, asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Prašymus stoti į universitetines ir kolegines studijas stojantieji kviečiami pildyti internetu adresu: Lamabpo.lt. Bendrojo priėmimo prašymus tinklalapyje pateikti ir koreguoti galima iki šių metų liepos 23 d. 17 val. Jeigu stojančiojo pasirinktai studijų programai reikia laikyti stojamąjį egzaminą arba reikalingas motyvacijos įvertinimas, prašymus į šių studijų sričių programas galima koreguoti ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamojo egzamino. Primenama, kad stojamasis egzaminas laikomas stojant į menų studijų srities programas, o motyvacijos vertinimas reikalingas stojant į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas.

Asmenys, bendrojo lavinimo mokyklas baigę iki 2010 m., taip pat baigusieji tarptautinio bakalaureato programas siūlančias mokyklas bei įgijusieji išsilavinimą užsienyje, po pradinio užsiregistravimo LAMA BPO tinklalapyje kviečiami atvykti į LAMA BPO duomenų tvarkymo punktus. Duomenų tvarkymo punktuose taip pat registruojama informacija asmenų, pageidaujančių, kad vietoj užsienio kalbos egzamino įvertinimo į konkursinį balą būtų įtrauktas tarptautinio užsienio kalbos egzamino rezultatas, nurodytas galiojančiame sertifikate.

Veikia 12 LAMA BPO duomenų tvarkymo punktų didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Tikslūs punktų adresai ir kontaktinė informacija pateikiama LAMA BPO tinklalapyje. Išsamios informacijos apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, egzaminų ir testų laikymo datas taip pat galima rasti LAMA BPO internetiniame tinklalapyje.