Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Prezidentė susitiko su Europos Tarybos Generaliniu sekretoriumi

ELTA 2015.09.08 13:45

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Europos Taryba buvo svarbus mūsų šalies ramstis kuriant demokratiją, įtvirtinant žmogaus teises ir įstatymo viršenybę, teigė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, susitikusi su Lietuvoje viešinčiu Europos Tarybos Generaliniu sekretoriumi Thorbjornu Jaglandu.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Europos Taryba buvo svarbus mūsų šalies ramstis kuriant demokratiją, įtvirtinant žmogaus teises ir įstatymo viršenybę, teigė Prezidentė Dalia Grybauskaitė, susitikusi su Lietuvoje viešinčiu Europos Tarybos Generaliniu sekretoriumi Thorbjornu Jaglandu.

Vizitas sutampa su 20-osiomis Lietuvos įstojimo į Europos Tarybą metinėmis.

Liepos 1 dieną Lietuva perima pirmininkavimą Europos Sąjungai (ES), todėl ES bendradarbiavimui su Europos Taryba teks nemažas vaidmuo.

Pasak šalies vadovės, Rytų partnerystės šalių suartėjimas su ES yra mūsų pirmininkavimo prioritetas, todėl Lietuva aktyviai bendradarbiaus su Europos Taryba, siekdama skatinti demokratines reformas ir demokratinių vertybių sklaidą šiose šalyse.

Šalies vadovė pabrėžė, kad Lietuva remia Europos Tarybos reformą, kurios tikslas – sustiprinti šios organizacijos vaidmenį tarptautinėje erdvėje. Šia reforma siekiama vengti dubliavimo tarp įvairių tarptautinių organizacijų ir užtikrinti efektyvią koordinuotą veiklą spaudos laisvės, kovos su korupcija, diskriminacija, pareigūnų savivale ir kitose srityse.

1949 metais įsteigtos ir 47 Europos šalis vienijančios Europos Tarybos siekis – ginti žmogaus teises ir demokratiją, kovoti su diskriminacija ir stiprinti demokratinį stabilumą remiant politines, teisines ir konstitucines reformas.

Europos Tarybos būstinė yra Strasbūre. Lietuva į Europos Tarybą įstojo 1993 metais.