Lietuvoje

2017.11.06 12:36

Dalies teismų darbuotojai paskutinius metų mėnesius negaus atlyginimų

Dalia Plikūnė, DELFI.lt2017.11.06 12:36

Dalies mažųjų teismų darbuotojai paskutinius metų mėnesius negaus atlyginimų. 

Laikinasis Zarasų rajono apylinkės pirmininkas Vladimiras Kurasovas neslėpė, kad paskutinį pilną atlyginimą jo teismo darbuotojai gaus spalio 31 dieną už spalio mėnesį. Lapkričio mėnesį jie jau gaus tik po 100-150 eurų. O paskui jau algos teks laukti sausį, kada bus išmokėtas ir įsiskolinimas.

„Taip yra jau aštuoneri metai. Tokia situacija susidaro todėl, kad mums skiria maždaug 85 proc. lėšų, kurių reikia. Pradžioje buvo, kad gruodžio mėnesį užteko avansui, po to neužteko ir gruodžio darbo užmokesčiui. Po to neužteko lapkričio atlyginimui, po to lapkričio avansui“, – sakė V. Kurasovas.

Pasak, jo tokia situacija yra ne tik jo vadovaujamame teisme, bet ir beveik visuose nedideliuose teismuose.

„Tai prasidėjo, jei neklystu, 2008 metais, kai skyrė mažiau asignavimų darbo užmokesčiui negu reikia su nuoroda taupyti. O jeigu nėra galimybių taupyti – niekas nei gimdo, neišeina dekretinių nėra laisvų etatų nėra, taip ir gaunasi“, – pasakojo V. Kurasovas.

Sutinka, kad problemų yra

Nacionalinės teismų administracijos direktorė Reda Molienė pripažino, kad su darbo užmokesčio fondo problemomis teismai susiduria jau ne vienus metus.

„2017 m. ženklus asignavimų darbo užmokesčiui trūkumas susidarė dėl atsiskaitymo su teismų reorganizavimo metu atleidžiamais darbuotojais, 2017 m. priimto naujo Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimo, 2016 m. pabaigoje nepadengtų 5 procentų įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintos darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymą“, – vardijo R. Molienė.

Pasak jos, prie to prisidėjo ir nuo 2007 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybos įstatymu pasikeitę valstybės tarnautojų pareigybių kategorijos bei nuo 2017 m. kovo mėn. pasikeitęs teisėjų ir valstybės tarnautojų priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metu dydis.

„Nurodytų poreikių finansavimui 2017 m. valstybės biudžete nebuvo skirta pakankamai lėšų, todėl numatoma, kad 2017 m. pabaigoje teismų sistemai trūks apie 2,5 mln. eurų darbo užmokesčiui“, – teigė R. Molienė.

Pasak jos, nepakankamo finansavimo darbo užmokesčiui problemoms spręsti Teisėjų taryba ir Nacionalinė teismų administracija kasmet inicijuoja diskusijas su Finansų ministerija, Vyriausybe ir Seimu dėl galimybių didinti asignavimus būtiniausiems teismų poreikiams.

„Numačius rizikas 2017-tiems metams dėl nepakankamo asignavimo į Vyriausybę ir Seimą buvo kreiptasi ir praėjusiais metais, tačiau valstybės biudžete pakankamai lėšų skirta nebuvo“, – teigė R. Molienė.

Pasak jos, pačioje teismų sistemoje kasmet metų eigoje atliekami asignavimų darbo užmokesčiui perskirstymai, tokiu būdu siekiant skirtus asignavimus teismų sistemoje panaudoti kuo efektyviau ir užtikrinti maksimalias darbo užmokesčio mokėjimo galimybes.

„Teismai, rengdamiesi 2018 m. teismų reorganizavimui, šiuo metu įgyvendina struktūrinius pokyčius, kurie, manoma, padės pagerinti teismų administravimą ir efektyviau subalansuoti lėšas“, – teigė R. Molienė.