Lietuvoje

2017.10.30 22:21

Šiauliečiai diskutuoja, ar reikia keisti J. Janonio gimnazijos pavadinimą

Šiauliuose kilo diskusija, keisti ar ne Juliaus Janonio gimnazijos pavadinimą. Siūlantieji atsisakyti sovietmečiu poetu revoliucionieriumi vadinto J. Janonio vardo, nori pervardinti į Signatarų gimnaziją. Oponentų teigimu, J. Janonis buvo idealistas ir maištininkas, o jo biografija sovietmečiu buvusi perrašyta.

Kol Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai atostogauja, už mokyklos sienų netyla diskusijos – keisti ar ne jos pavadinimą. Buvusi berniukų gimnazija atidaryta 1851 m., o J. Janonio vardas jai suteiktas 1946 m. Idėja iki kitų metų vasario 16 d., kai bus minimas Lietuvos nepriklausomybės 100-metis, pervadinti seniausią miesto mokyklą ir įmažinti Nepriklausomybės akto kūrėjų atminimą kilo mero padėjėjui.

„Labai akivaizdu, kad žmogus, kuris nusižudė 1917 metais, prie mūsų šalies kūrimo prisidėjo ženkliai mažiau negu žmonės, kurie ją sukūrė, kurie padėjo savo parašus ant Vasario 16-osios akto, kurie, kaip pavyzdžiui Mykolas Biržiška, ir sukūrė patį tekstą“, – sakė Šiaulių mero padėjėjas Audris Narbutas.

Šią gimnaziją yra baigę Vasario 16-osios akto signatarai Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, Alfonsas Petrulis ir Jonas Vileišis. Tačiau mokyklos vadovo teigimu, nereikia skubėti keisti gimnazijos vardo

„Mūsų gimnazija žinoma ne tik Šiauliuose, bet ir Lietuvoje. J. Janonio vardas – tikrai ne nusikaltėlio vardas. Tai jauno poeto idealisto vardas, aš manau, ir bendruomenė taip galvoja – mes turime svarbesnių darbų, bet diskusijai, rimtai demokratinei diskusijai esame pasiruošę“, – kalbėjo Šiaulių J. Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis.

Pasak istorikų, Julius Janonis gimė Biržų valsčiuje, mokydamasis  rinko tautosaką, vėliau lankė Šiaulių berniukų gimnaziją, įsijungė į slaptos moksleivių aušrininnkų draugijos veiklą, bendradarbiavo „Aušrinėje“, „Vilnyje“, „Naujojoje Gadynėje“.

„Žmogus gyveno tik 21 metus, labai jaunas nusižudė ar nužudė, tai dar nėra aišku, labai neteisingai, iškraipytą tą jo biografiją pateikia bolševikų istorikai, tiesiog išpūsta, visiškai išpūsta. Pasinaudojo propagandai jo pavardę“, – pasakojo istorikas Vytautas Girčius.

Pasak istoriko, J. Janonio vardu daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių yra pavadintos gatvės. Kuo baigsis ši diskusija, kol kas neaišku.