Lietuvoje

2017.10.21 19:23

Naujuoju LiJOT prezidentu išrinktas A. Milkalauskas

BNS 2017.10.21 19:23

Šeštadienį Vilniuje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos vadovu tapo Antanas Mikalauskas. Jis daugiau nei 10 metų veikia jaunimo politikos srityje, rašoma pranešime.

Savo veiklą A. Mikalauskas pradėjo Lietuvos moksleivių sąjungoje, vėliau tapo šios organizacijos prezidentu, nuo 2015 metų dirbo LiJOT valdyboje.

„LiJOT privalo turėti nuomonę visais su jaunimu susijusiais klausimais ir turi žinoti jų problemas bei poreikius. Per dvejus metus turime užtikrinti, galutinį jaunimo politikos pagrindų įstatymo priėmimą, sėkmingą naujos nacionalinės jaunimo politikos plėtros programos rengimą ir patvirtinimą, kuris atlieptų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų poreikius ir užtikrintų tolesnę kryptingą jaunimo politikos Lietuvoje plėtrą“, – teigia A. Mikalauskas.

Antrąja prioritetine kryptimi A. Mikalauskas laiko LiJOT vienijamų organizacijų stiprinimą. Kaip vieną iš būdų jis paminėjo grąžinti institucinį finansavimą organizacijoms iš valstybės biudžeto lėšų, taip užtikrinant galimybę organizacijoms turėti ir išlaikyti patalpas, darbuotojus.

Remiantis LiJOT įstatais, organizacijos prezidentu gali būti renkamas asmuo, kurio amžius jo rinkimų metu atitinka teisės aktuose numatytą jauno žmogaus amžių.

Prezidentą renka Asamblėja slaptu balsavimu, kandidatas turi gauti ne mažiau nei du trečdaliai balsų.

„LiJOT nėra vieno asmens organizacija, tai mūsų visų organizacija. Organizacija narių, su skirtingomis vertybėmis ir veiklos kryptimis, kuri turi vienyti pokyčiams, patirčių dalijimuisi ir kiekvienos dienos augimui.“, – teigė A. Mikalauskas.

Iki tol LiJOT prezidento postą užėmė M. Zakarka. Pasak jo, per ketverius metus pavyko pasiekti, jog skirtingose valdžios institucijose, įstaigose nebereiktų įrodinėti jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų svarbos. Jauni žmonės tapo drąsūs atstovauti savo balsą. Tai parodo ir 2016 m. smarkiai paaugęs pilietinės galios indeksas tarp jaunimo.