Lietuvoje

2017.10.18 18:25

Ministrė: universitetų rektoriai prieš skyrimą į pareigas galėtų būti tikrinami

BNS 2017.10.18 18:25

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė sako, kad Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus Petro Baršausko habilitacinio darbo plagiato istorija skatina imtis papildomų priemonių prieš nesąžiningą akademinį elgesį.

Ministrės teigimu, rektorių akademinius darbus etikos požiūriu būtų galima tikrinti dar prieš jiems pradedant eiti pareigas.

„Siūlytume svarstyti galimybę akademinių institucijų vadovų, gal net padalinių vadovų darbus vertinti akademinės etikos požiūriu – prieš žmogų skiriant į pareigas. Vis dėlto tai yra ypatingas darbas mokslinėje, akademinėje srityje, neturėtų būti interpretacijų ar vietos neskaidrumui“, – BNS trečiadienį sakė ministrė.

Be to, pasak jos, prevenciškai dėl plagiato galėtų būti tikrinami Lietuvos mokslo tarybai vertinti teikiami darbai, daugiau akademinių darbų turėtų tapti vieši.

„Tai yra didelė sisteminė problema, mes kalbame ne tik apie vieną atvejį, kurį dabar nagrinėjame, bet girdime ir viešojoje erdvėje, ir tarp akademinių institucijų problemas apie studentų darbų plagijavimą, todėl siekiame užtikrinti, kad visi akademiniai darbai – ir bakalauro, ir magistro, ir disertacijos, taip pat publikacijos – būtų viešai prieinami. Vadovaujantis dabartine tvarka, tiktai geriausi darbai yra talpinami į atviras duomenų bazes. Manau, kad didesnis skaidrumas, didesnis viešumas tikrai turėtų padėti spręsti bendrai akademinėje bendruomenėje etikos klausimus, kurie yra labai susiję ir su mokslo kokybės klausimais“, – kalbėjo J. Petrauskienė.

Ministerija taip pat ragina visas šalies akademines institucijas peržiūrėti savo etikos kodeksus, kad jie atitiktų tarptautines rekomendacijas.

J. Petrauskienė nesiėmė vertinti, ar habilituoto daktaro laipsnio atėmimas iš P. Baršausko gali turėtų įtakos asmenims, kurių akademiniams darbams jis vadovavo.

„Aš manau, šituos klausimus turi nagrinėti akademinės etikos kontrolierius“, – teigė ministrė.

„Labai svarbu, kad visoje šioje krizinėje situacijoje būtų užtikrinta tolimesnė sėkminga universiteto veikla, ir tarybai tikrai tenka didelė atsakomybė užtikrinti tolimesnę sėkmingą universiteto veiklą ir organizuoti naują vadovo konkursą“, – taip pat sakė ji.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Vigilijus Sadauskas šią savaitę paskelbė, kad rengdamas monografiją P. Baršauskas nesilaikė citavimo taisyklių ir pažeidė akademinės etikos reikalavimus. Kontrolierius nurodė atšaukti P.Baršausko mokslinį laipsnį.

„Plagiatas yra vienas iš akademinio nesąžiningumo pavyzdžių (...). Duotuoju atveju yra nustatytas akademinės etikos pažeidimas – nesąžiningas elgesys ir tas nesąžiningas elgesys pasireiškia keletu aspektų: kopijuotas kitų autorių tekstas. Kitais žodžiais, tai yra plagijavimas“, – BNS sakė V. Sadauskas.

Pasak kontrolieriaus išvados, P.Baršausko habilitacijai pateiktoje monografijoje „sutaptys su kitais leidiniais pateikiamos kaip paties autoriaus mintys arba nurodant trečių autorių kūrinius“, taip pat santraukoje pateiktos sutaptys su kitais leidiniais neišskirtos kabutėmis ar kitais skiriamaisiais ženklais, kurie leistų atskirti tai nuo autoriaus minčių.

Dar atliekant šį tyrimą, P. Baršauskas po raginimų atsistatydinti KTU tarybai įteikė prašymą jį atleisti – rektorius nustos eiti pareigas nuo spalio 25-osios. Jis pripažino, kad jo darbe yra techninių klaidų, tačiau neigė plagijavimą. Nepalankią akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus išvadą P. Baršauskas keltina skųsti teismui.