Lietuvoje

2017.10.17 17:22

Viešins informaciją apie KGB agentų veiklą

LRT.lt 2017.10.17 17:22

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro interneto svetainėje www.kgbveikla.lt, kurioje jau keleri metai viešinami bendrojo pobūdžio KGB veiklos dokumentai, pradedamas slaptųjų KGB bendradarbių (agentų) asmeninės veiklos viešinimas. Šio pobūdžio informaciją atskleis vadinamieji „agentūriniai pranešimai“, rašoma pranešime spaudai.

1983 m. liepos mėn. 4 d. SSRS KGB įsakyme Nr. 00140 „Dėl agentūrinio tinklo“ agentūrinis pranešimas apibrėžiamas kaip agento ranka rašytas tekstas apie atliktą KGB užduotį arba informacija, gauta jo asmenine iniciatyva. Agentūriniuose pranešimuose išsamiausiai atsispindi KGB agentų veikla. Tokių dokumentų Lietuvos ypatingajame archyve yra išlikę gana daug, jų viešinimas turėtų visuomenei leisti susidaryti tikslesnį KGB agentų veiklos vaizdą.

Agento pranešimo rankraštinį tekstą operatyvinis darbuotojas išspausdindavo nustatyto pavyzdžio Agentūrinio pranešimo formoje, nurodydavo agento pseudonimą, jo asmens bylos numerį, agentūrinį pranešimą priėmusio operatyvinio darbuotojo pareigas, laipsnį, pavardę, KGB struktūrinį padalinį, datą ir vietą, kur pranešimas buvo priimtas, agentui iškeltas užduotis ir jų rezultatus. Pranešime buvo pateikiama išsami užduoties vykdymo ataskaita. Agentūrinis pranešimas buvo pasirašomas tokiu pseudonimu, kad nebūtų iššifruota agento tapatybė, rašoma pranešime. 

Pradedami viešinti agentūriniai pranešimai agentų, veikusių svarbiausiose lietuvių išeivijos organizacijose: Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete (VLIK), Pasaulio lietuvių bendruomenėje (PLB), Amerikos lietuvių taryboje (ALT), Amerikos lietuvių bendruomenėje (ALB) ir „Santaroje-Šviesoje“.

Po to skelbsime agentūrinius pranešimus apie mokslinę-techninę žvalgybą ir šnipinėjimą, kurį vykdė agentai mokslinių ir darbinių stažuočių metu. Nemažą agentūrinių pranešimų dalį sudaro Katalikų bažnyčios aplinkoje veikusių slaptųjų bendradarbių pateikta informacija. Pertvarkos laikotarpiu KGB veikla ypač suaktyvėjo, net buvo „prikeliami“ archyviniai KGB agentai stebėti, kontroliuoti ir paveikti visuomenėje plintančius naujus procesus, Sąjūdžio veiklą.

Centras KGB veiklos viešinimą svetainėje www.kgbveikla.lt vykdo nuo 2011 metų. Šiuo metu svetainėje jau paskelbta daugiau nei 5500 dokumentų.