Lietuvoje

2017.10.12 14:52

Teikia Visuomenės informavimo pataisas: tikisi, kad didins skaidrumą

LRT.lt 2017.10.12 14:52

Kultūros ministerija teikia Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projektą, kurio esminis tikslas, kaip rašoma pranešime spaudai, – padėti pamatus atviros visaapimančios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos sukūrimui. Tikimasi, kad tokia sistema palengvins visuomenės informavimo dalyviams administracinę naštą, padidins viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos skaidrumą bei sustiprins korupcijos prevenciją ir šalies vidaus saugumą, teigiama ministerijos pranešime žiniasklaidai.

Siūlomos įstatymo nuostatos itin reikšmingos antikorupciniu požiūriu, žadama ministerijos pranešime. Įstatymo pataisų parengimas sąlygotas dar 2009 m. Lietuvos prisiimtais įsipareigojimais didinti korupcijos prevenciją šiame sektoriuje, kurie galutinai įtvirtinti ir vyriausybės 2015 m. patvirtintoje Nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje.

Įstatymo projektu siūlomi atverti papildomi duomenys apie viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir jų veiklą turėtų padidinti visuomenės informavimo procesų skaidrumą ir leisti sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir sąlygas prekybai viešosios informacijos poveikiu.

Skaidrumui didinti bus skelbiama ir informacija apie viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pajamas iš politinės reklamos, apie padarytą rimtą profesinį pažeidimą taip pat informacija apie viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių kategorijai. Be to, VIRSIS numatyta skelbti duomenis apie visus viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvius – šiuo metu duomenys deklaruojami tik apie tuos dalyvius, kurie turi daugiau kaip 10 proc. žiniasklaidos priemonės akcijų (turto), taip pat metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą.

„Noriu pažymėti, kad teikiamas Įstatymo projektas patikslintas tokia apimtimi, kiek siūlomas nuostatas pavyko suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir visuomenės informavimo sektoriaus dalyviais ir dėl kurių nėra abejonių, numatant galimybę viešinti duomenis apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pajamas, gautas iš viešojo sektoriaus subjektų“, – pranešime spaudai cituojama kultūros ministrė ministrė Liana Ruokytė-Jonnson.

Dėl kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų sandorių (t. y., sandorių su privačiais juridiniais ar fiziniais asmenimis) Kultūros ministerija teisėkūros iniciatyvą atskyrė, prašydama Teisingumo ministerijos kartu su Tarpžinybine komisija kovai su korupcija koordinuoti ir Specialiųjų tyrimų tarnyba pasiūlyti nuostatas, atsižvelgiant į tokiu reguliavimu teikiamą naudą visuomenei ir administracinę naštą atskiriems ūkio subjektams.

Žiniasklaidos verslo subjektai neigiamo poveikio nepajus, nes didžioji dalis viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų duomenų yra kaupiami valstybės registruose ir informacinėse sistemose, todėl šių duomenų viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams papildomai deklaruoti nereikės – jie būtų pateikiami į VIRSIS iš paminėtų valstybės registrų ir informacinių sistemų.

VIRSIS duomenų paieška būtų vieša ir neatlygintina, todėl su paminėtais duomenimis galėtų susipažinti bet kuris suinteresuotas asmuo, institucija ar įstaiga.

Visuomenės informavimo įstatymo projekto svarstymas planuojamas Seimo rudens sesijoje.