Lietuvoje

2013.06.01 18:08

Naujuoju Lietuvos Sąjūdžio pirmininku tapo V. Žilius

ELTA 2013.06.01 18:08

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, minėdamas savo 25-metį, keturioliktajame suvažiavime išsirinko tarybą.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, minėdamas savo 25-metį, keturioliktajame suvažiavime išsirinko tarybą.

Jos nariais tapo Steponas Ašmontas, Nijolė Balčiūnienė, Algimantas Budriūnas, Bronius Bučelis, Jonas Burokas, Kazimieras Garšva, Rytas Kupčinskas, Audrius Skaistys, Tomas Baranauskas, Andrius Tučkus, Paulius Rutkauskas, Vladas Vilimas, Algirdas Vaitkus ir kt.

Už pasiūlytą Sąjūdžio tarybą pasisakė 272 delegatai, prieš – 2, susilaikė 5.

Iš Sąjūdžio tarybos narių suvažiavimo dalyviai šeštadienio vakarą rinks ir jo pirmininką.

Naujuoju Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmininku tapo buvęs jos Tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius.

Jo kandidatūra palaikyta keturioliktojo Sąjūdžio suvažiavimo narių dauguma.