Lietuvoje

2017.10.06 15:50

„Valstiečius“ pasirinkę socialdemokratai siekia, kad tarybos sprendimą trauktis panaikintų suvažiavimas

BNS 2017.10.06 15:50

Prieš partijos tarybos valią pasirinkę bendradarbiauti su „valstiečiais“ socialdemokratai siekia, kad tarybos sprendimą trauktis iš koalicijos panaikintų suvažiavimas.

Partijos 36-ajam suvažiavimui adresuotame prašyme parlamentarai Algirdas Butkevičius, Gediminas Kirkilas, Irena Šiaulienė, Juozas Bernatonis ir Rimantas Sinkevičius taip pat tvirtina, kad Socialdemokratų partijos (LSDP) statutą pažeidė sprendimą nutraukti koaliciją priėmusi taryba.

Anot autorių, priimant nutarimą balsavime dalyvavo daugiau asmenų nei buvo posėdyje registruota LSDP tarybos narių bei buvo pažeistas demokratijos principas, nes nebuvo atsižvelgta į siūlymus „nurodyti koalicijos sutarties nutraukimo argumentus“.

Prieš partijos tarybos valią pasukę ir statuto laužymu apkaltinti politikai taip pat tvirtina, kad po rinkimų pasirašytą susitarimą dėl koalicijos sudarymo panaikinti gali tik suvažiavimas.

Prieš šeštadienį numatytą LSDP Etikos ir procedūrų komisijos posėdį kreipimąsi į suvažiavimą paskelbę socialdemokratai taip pat teigia, kad dabar „nėra galimybių Etikos ir procedūrų komisijai svarstyti nuobaudas už ginčijamo nutarimo įgyvendinimo trūkumus, kol LSDP suvažiavimas neišspręs šio nutarimo atitikimo LSDP statutui klausimo“.

Rugsėjo pabaigoje Socialdemokratų partijos taryba nutarė pasitraukti iš valdančiosios koalicijos su „valstiečiais“, bet tokiam sprendimui nepritariantys Seimo Socialdemokratų frakcijos nariai pasirašė susitarimą su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga dėl frakcijų koalicijos sudarymo Seime.

Partijos Etikos ir procedūrų komisija konstatavo, kad priešindamiesi partijos valiai politikai pažeidė LSDP statutą, ir šeštadienio posėdyje turėtų pasiūlyti nuobaudas politikams – jiems gali būti skiriama pastaba, papeikimas arba jie gali būti šalinami iš partijos.

Rugsėjo 25 dieną devyni Seimo socialdemokratai balsavo už tai, kad būtų tęsiamas bendradarbiavimas su „valstiečiais“, tai Juozas Bernatonis, Antanas Vinkus, Artūras Skardžius, Irena Šiaulienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Algirdas Butkevičius, Rimantas Sinkevičius, Andrius Palionis, Gediminas Kirkilas. Keturi – Rasa Budbergytė, Raminta Popovienė, Algirdas Sysas ir Juozas Olekas – buvo prieš. Julius Sabatauskas susilaikė, o dar trys Seimo socialdemokratai  posėdyje nedalyvavo. 

Pagal LSDP statutą, aukščiausias partijos organas yra suvažiavimas. Jį šaukia LSDP taryba savo iniciatyva arba reikalaujant trečdaliui partijos skyrių. Tradiciškai partijos suvažiavimai vyksta gegužės pradžioje.