Naujienų srautas

Lietuvoje2017.10.04 13:51

Seimo kontrolierių įstaigos vadovu vėl siūloma skirti A. Normantą

ELTA 2017.10.04 13:51

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis siūlo Seimo kontrolierių įstaigos vadovu skirti teisininką, buvusį Konstitucinio Teismo teisėją, socialinių mokslų daktarą Augustiną Normantą. 

Seimo kontrolieriaus pareigas jis eina nuo 2005 m. birželio, nuo 2013 m. yra Seimo kontrolierių įstaigos vadovas.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovą, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymu ir atsižvelgdamas į Seimo pirmininko teikimą, skiria Seimas.

Seimo kontrolierių įstaigos vadovas yra Seimo kontrolierių įstaigai skirtų valstybės biudžeto asignavimų valdytojas. Be tiesioginių kontrolieriaus pareigų, jis atlieka ir šias funkcijas: atstovauja Seimo kontrolierių įstaigai kaip juridiniam asmeniui ir organizuoja jos darbą; tvirtina Seimo kontrolierių įstaigos struktūrą, nustato Seimo kontrolierių įstaigos struktūrinių padalinių ir įstaigos darbuotojų funkcijas ir tvirtina Seimo kontrolierių įstaigos reglamentą. Įstatymų nustatyta tvarka jis priima į pareigas ir iš jų atleidžia Seimo kontrolierių įstaigos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus; nustato konkrečius darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimų koeficientus, organizuoja Seimo kontrolierių metinės veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą Seimui.

Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminamą elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą. 

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi