Lietuvoje

2017.09.30 13:24

Teisėjų taryba nori dalinti pinigus teismams, Finansų ministerija neprieštarauja

BNS2017.09.30 13:24

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Teisėjų tarybos pirmininkas Rimvydas Norkus prašo Konstitucinio Teismo išaiškinti, ar galėtų pati teismų sistema planuoti, skirstyti ir valdyti centralizuotą biudžetą.

Dabar kiekvienam teismui asignavimus paskiria Seimas, o R. Norkus klausia, ar to negalėtų daryti Teisėjų taryba.

„Atsižvelgus į šiandien galiojantį teisinį reguliavimą, kai yra sukurta nuo vykdomosios valdžios nepriklausoma teismų savivaldos sistema ir veikia tik iš teisėjų sudaryta šios savivaldos vykdomoji institucija – Teisėjų taryba, kuri turi reikiamą kompetenciją sprendžiant lėšų paskirstymo tarp teismų klausimą, svarstytinas toks mechanizmas, kuris leistų ne tik tinkamai užtikrinti teismų finansinį nepriklausomumą, bet kartu ir efektyviau planuoti, paskirstyti ir valdyti teismų sistemai skiriamas lėšas“, – Nacionalinės teismų administracijos išplatintame pranešime teigė R. Norkus.

Konstitucinis Teismas savo išaiškinimo kol kas nepateikė. Teisingumo ministerija savo ruožtu siūlymo dėl lėšų teismams skirstymo nekomentuoja, tuo metu Finansų ministerija mano, kad siūlymas svarstytinas.

„Teisėjų tarybai centralizuotai valdant teismams skiriamas biudžeto lėšas, jos būtų naudojamos efektyviau ir rezultatyviau: operatyviau galėtų būti perskirstomos lėšos tarp teismų pagal jų poreikius, atsižvelgiant į programų vykdymo duomenis, mažėtų administracinė našta“, – sako finansų viceministras Darius Sadeckas. Jo komentarą BNS perdavė ministerijos Viešųjų ryšių skyrius.

Viceministras atkreipia dėmesį, kad Vyriausybės programoje numatyta konsoliduoti asignavimų valdytojus, siekiant efektyvinti viešųjų finansų administravimą.

Šiuo metu lėšos teismų sistemai ir kiekvienam teismui yra skiriamos įstatymu patvirtintame valstybės biudžete ir kiekvienas teismas atitinkamų metų valstybės biudžeto rodiklius įtvirtinančiame įstatyme turi atskirą biudžeto eilutę.