Lietuvoje

2015.09.08 13:45

EP delegacija: Lietuva yra puikiai pasirengusi pirmininkauti ES Tarybai

ELTA 2015.09.08 13:45

Lietuva yra puikiai pasirengusi pirmininkauti ES Tarybai ir turės unikalią galimybę bendradarbiauti su ES valstybių narių nacionaliniais parlamentais, plėtojant ES tarptautinės prekybos politiką. Tai pažymėjo Seime apsilankiusios Europos Parlamento (EP) Tarptautinės prekybos komiteto narių delegacijos vadovas, šio komiteto pirmininkas Vitalis Moreira.

Lietuva yra puikiai pasirengusi pirmininkauti ES Tarybai ir turės unikalią galimybę bendradarbiauti su ES valstybių narių nacionaliniais parlamentais, plėtojant ES tarptautinės prekybos politiką. Tai pažymėjo Seime apsilankiusios Europos Parlamento (EP) Tarptautinės prekybos komiteto narių delegacijos vadovas, šio komiteto pirmininkas Vitalis Moreira.

Susitikime su Seimo nariais svečiai aptarė ES vykdomą laisvosios prekybos tarp ES ir trečiųjų šalių plėtojimo politiką, ypač daug dėmesio skirdami ES derybų dėl laisvosios prekybos sutarties su JAV procesui.

Delegacijos vadovas, pabrėžė, kad „Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, bus sprendžiama daugybė su laisvąja prekyba susijusių klausimų. Tai ir santykiai su Rytų partnerystės valstybėmis, ir pažanga, susijusi su laisvosios prekybos sutartimis tarp ES ir strateginių partnerių“.

Delegacijos narių tvirtinimu, ES laisvosios prekybos sutartys su trečiosiomis šalimis tampa ypač svarbios sunkiais ekonominiais laikais. Sudarius tokias sutartis būtų sukuriama šimtai tūkstančių naujų darbo vietų, skatinamas ekonomikos augimas ir konkurencija. Susitikime pažymėta, kad ES vykdoma politika dėl laisvosios prekybos sutarčių yra aktuali visų ES valstybių narių piliečiams, ir šiuo klausimu jie turi būti šviečiami.

Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas atkreipė dėmesį į tai, kad viena iš prioritetinių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai sričių yra Rytų partnerystė, ir Lietuva atidžiai stebi politinę situaciją Ukrainoje.

„Dėl Ukrainos Lietuva laikosi pozicijos, kad jeigu bus pasirašyta ES ir Ukrainos asociacijos sutartis, kuri nėra narystės sutartis, mes turėsime daugiau galimybių daryti įtaką Ukrainai, siekiant intensyvesnių demokratinių reformų“, – kalbėjo jis.

„Laisvoji prekyba – Vakarų kultūros mentaliteto dalis ir šį mentalitetą mes turime išplėsti, – sakė Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius. – Reikia daugiau laisvosios prekybos tarp ES ir JAV bei kitų strateginių partnerių, nes tai visoms pusėms padėtų lengviau išbristi iš krizės. Tokia ES politikos linija turi būti prioritetas, laisvoji prekyba visada kuria darbo vietas abiejose Atlanto pusėse. Juk ir ES bendroji rinka, pagrįsta laisvu judėjimu, sukuria didžiąją dalį ES gerovės.“

Šiuo metu ES siekia sėkmingai užbaigti derybas dėl laisvosios prekybos su Kanada sutarties. Pasiekta pažanga dvišalėse derybose su Pietryčių Azijos šalių asociacijos (ASEAN) valstybėmis narėmis (Vietnamu, Tailandu ir Malaizija), kurios pasižymi kylančia, augimą kuriančia ekonomika.

Laukiama derybų su JAV ir Japonija dėl laisvosios prekybos sutarties pradžios. Galima derybų su Kinija dėl europinio lygmens investicijų sutarties pradžia.