Lietuvoje

2017.09.28 14:41

Nuspręsta: jei alimentų nemoka tėvai, mokės valstybė

LRT.lt2017.09.28 14:41

Seimas, 107 parlamentarams balsavus „už“, priėmė naujos redakcijos Vaikų išlaikymo fondo įstatymą. Juo nustatyta, kad valstybė įsipareigoja garantuoti vaiko išlaikymo vykdymą, kitaip tariant, jei alimentų nemokės tėvai, už juos tai darys valstybė. Taip pat naujoje įstatymo redakcijoje padidintas maksimalus išmokos dydis. 

Įstatyme įtvirtinta, kad išmokas administruos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos paskirta Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga, praneša Seimas.

Išmokų administratorius skirs ir mokės išmokas, lygias teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytam vaiko išlaikymo lėšų dydžiui. Jei vaikas gaus dalį teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto vaiko išlaikymo lėšų, išmokų administratorius skirs ir mokės teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytos ir skolininko mokamos sumos skirtumą.

Seimas padidino maksimalų išmokos dydį. Nustatyta, kad išmoka vienam vaikui per mėnesį negalės būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio (68,4 euro), galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka.

Išmokos bus mokamos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, iš administratoriaus atgautų atitinkamai iš skolininko ar pareiškėjo išmokų sumų, iš apskaičiuotų ir išieškotų delspinigių už išmokų administratoriaus išmokėtas ir skolininko negrąžintas išmokas.

Įstatyme įtvirtinta, kad išmokų administratorius, šio įstatymo nustatyta tvarka mokantis išmokas, nuo išmokos išmokėjimo momento įgis teisę išieškoti iš skolininko išmokėtas išmokas ir nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną įsiskolinimo dieną, skaičiuojamus nuo negrąžintos įsiskolinimo sumos. 

Išmokų administratorius pradės skaičiuoti delspinigius kitą dieną po išmokų išmokėjimo ir baigs skaičiuoti išmokėtų išmokų grąžinimo dieną įskaitytinai. Delspinigiai negalės būti skaičiuojami ilgiau kaip 180 dienų po išmokų išmokėjimo dienos. Antstolis pagal vykdomąjį dokumentą iš skolininko išieškomą vaiko išlaikymo lėšų skolą mažins išmokų administratoriaus išmokėtų išmokų dydžiu.

Išmokėtos išmokos ir apskaičiuoti delspinigiai  iš skolininko bus išieškomi Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais ir terminais.

Nustačius, kad išmokos buvo išmokėtos neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų pareiškėjas pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti, arba išmokų mokėjimo laikotarpiu šiame įstatyme nustatytais terminais ir tvarka nepranešė apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į išmokas arba išmokų dydžiui, pareiškėjas privalės grąžinti išmokų administratoriui visą neteisėtai gautą pinigų sumą iš karto arba dalimis.