Lietuvoje

2017.09.22 09:37

Liūtys, nuo kurių nukentėjo Lietuvos ūkininkai, gali būti paskelbtos force majeure

LRT.lt2017.09.22 09:37

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad ūkininkai, patyrę nuostolių dėl didelio kritulių kiekio ir negalintys vykdyti įsipareigojimų partneriams, gali kreiptis į teritorinius prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kurie išduoda nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančias pažymas. 

Pranešime spaudai primenama, kad force majeure pažymas nustatyta tvarka išduoda visi pagal veiklos teritorijas veikiantys prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių.

Šios pažymos gali būti šalių panaudotos kaip įrodymas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo.

„Rūmai, išduodami pažymą dėl nenugalimos jėgos, įsitikina ne tik tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimu, bet ir įvertina, ar būtent šios aplinkybės lėmė sutarties nevykdymą, ar, pvz., ūkininkas galėjo numatyti atitinkamą aplinkybę ir jos poveikį sutartinių prievolių vykdymui, ar negalėjo išvengti ar nugalėti kliūties ar poveikio“, – pažymi Rūmų advokatė Jūratė Radzevičienė.

Ūkininkas, norintis gauti pažymą, per terminą nuo aplinkybių atsiradimo pradžios, per kurį būtų neišnykę įrodymai, tiesiogiai kreipdamasis arba per atstumą pateikia šiuos dokumentus:

prašymą rūmų generaliniam direktoriui;

sutarties ir jos lydimųjų dokumentų (išskyrus konfidencialią informaciją, kurios šalys sutarė neatskleisti tretiesiems asmenims), pagal kuriuos asmuo dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių neįvykdė savo įsipareigojimų, kopijas;

kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių egzistavimą tam tikrų faktinių aplinkybių, iš kurių galima spręsti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kopijas (pvz. kompetentingos institucijos sprendimas paskelbti ekstremalius įvykius ir t.t.);

dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo per protingą terminą pranešė apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą kitai sutarties šaliai, kopijas;

kitų dokumentų, pagrindžiančių nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių egzistavimą, kopijas.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Žemės ūkio ministerijos prašymu bei suprasdami ūkininkų situaciją, akcentuoja, kad pažymas, kurios turi būti išduotos per 20 darbo dienų, stengsis išduoti kaip galima greičiau.

Pažymos išduodamos sumokėjus žyminį mokestį, kuris siekia 200 eurų.