Lietuvoje

2013.05.29 11:31

Stojant į aukštąsias, konkursinį balą skaičiuos pagal 4 dalykus

ELTA2013.05.29 11:31

Kaip ir šiemet, 2015 m. geriausiųjų eilė, pagal kurią teikiamas valstybės finansavimas studijoms, bus skaičiuojama pagal 4 dalykų rezultatus: privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, pasirinktos srities pagrindinio ir papildomo dalykų bei kitos srities bendrojo dalyko.

Kaip ir šiemet, 2015 m. geriausiųjų eilė, pagal kurią teikiamas valstybės finansavimas studijoms, bus skaičiuojama pagal 4 dalykų rezultatus: privalomo lietuvių kalbos ir literatūros, pasirinktos srities pagrindinio ir papildomo dalykų bei kitos srities bendrojo dalyko.

Lietuvių kalbos ir literatūros bei pagrindinio dalyko bus įskaitomi tik brandos egzamino rezultatai, o kitų dviejų dalykų – brandos egzamino rezultatai arba atitinkamai perskaičiuoti metiniai pažymiai, tačiau brandos egzamino rezultatai turės didesnį svorį.

Pagal švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio patvirtintą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 m. tvarką stojantiems į menų studijas ir meno pedagogiką pagrindinį brandos egzaminą atstos stojamasis egzaminas, stojantiems į sportą ar sporto pedagogiką – sporto pasiekimų vertinimas. Stojantiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas.

Stojant į aukštąsias mokyklas papildomi balai pridedami tam tikrų nacionalinių bei tarptautinių olimpiadų laureatams.

Baigusiems tos pačios srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba turintiems ne mažesnį kaip 1 metų darbo pagal įgytą kvalifikaciją stažą bus pridedamas papildomas balas stojant į kolegijas.

Nuo 2015 m. norint gauti valstybės finansavimą studijoms įvedamas lietuvių ir užsienio kalbų slenkstis. Dabartiniai dešimtokai, 2015 m. stosiantys į valstybės finansuojamas studijų vietas universitetuose, turės būti išlaikę valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Pretenduojantys į kolegines studijas galės rinktis valstybinį arba mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.

Dabartiniams dešimtokams, 2015 m. norintiems gauti valstybės finansuojamą vietą universitetuose ir kolegijose, taip pat bus privaloma mokėti užsienio – anglų, prancūzų ar vokiečių – kalbą B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos lygis bus nustatomas laikant brandos arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius