Lietuvoje

2013.05.29 09:22

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Ž. Plytnikas supainiojo interesus

ELTA 2013.05.29 09:22

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija antradienį paskelbė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorius Žydrūnas Plytnikas supainiojo viešuosius ir privačius interesus.  

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija antradienį paskelbė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorius Žydrūnas Plytnikas supainiojo viešuosius ir privačius interesus.

Po privataus konflikto su buvusia savo pavaduotoja Egle Sakalauskaite Ž. Plytnikas priiminėjo tarnybinius sprendimus dėl jos tėvo Benjamino Sakalausko vadovaujamos Generalinės miškų urėdijos (GMU).

Ž. Plytnikas 2011-ųjų lapkričio 30-ąją atleidęs savo pavaduotoją E. Sakalauskaitę iš tarnybos, po poros savaičių žiniasklaidoje išsakė abejones dėl jos nėštumo, dėl ko E. Sakalauskaitė privataus kaltinimo tvarka patraukė jį baudžiamojon atsakomybėn. Šioje byloje keliamas 100 tūkst. Lt. civilinis ieškinys ir jo įvykdymo užtikrinimui yra areštuotas tokios vertės Ž. Plytniko nekilnojamasis turtas.

Kilus privataus pobūdžio konfliktui su Generalinio miškų urėdo dukra, Ž. Plytnikas nedeklaravo aplinkybių, galinčių kelti interesų konfliktą, ir nepateikė aiškiai išreikšto ir dokumentais įforminto nusišalinimo, kai vykdant tarnybines funkcijas kilo būtinybė spręsti klausimus, susijusius su Generaline miškų urėdija. Priešingai, Ž. Plytnikas, bylinėdamasis su E. Sakalauskaite dėl galimo šmeižto, nuolat priiminėjo sprendimus dėl jos tėvo vadovaujamos įstaigos: teikė nurodymus bei įpareigojimus GMU, organizavo GMU vykdytų viešųjų pirkimų ir sudarytų sutarčių patikrinimo veiksmus, duodamas pavedimus pavaldiems asmenims, bendradarbiavo su kitomis valstybės institucijomis vykdant GMU veiksmų tyrimą ir pasirašė GMU veiklos vertinimo išvadą. Faktą, kad Ž. Plytnikas nevengė interesų konflikto iliustruoja ir ta aplinkybė, kad Ž. Plytnikas plačiai komentavo GMU veiklą žiniasklaidoje.

Etikos sargai pažymi, kad Ž. Plytnikas taip pat priiminėjo sprendimus dėl VPT pozicijos teisme nagrinėjant bylą dėl E. Sakalauskaitės atleidimo iš tarnybos ir prastovos paskelbimo.

Konstatuota, kad tokiais veiksmais Ž. Plytnikas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, nustatyta tvarka nedeklaravo kilusio privataus pobūdžio ginčo su buvusia savo pavaduotoja E. Sakalauskaite kaip aplinkybių, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas. Komisijos nuomone, tokia įstatyminė prievolė Viešųjų pirkimų tarnybos vadovui buvo kilusi.

Ž. Plytnikas VTEK sprendimą skųs teismui

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorius Žydrūnas Plytnikas teismui skųs Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą pripažinti jį pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

VTEK nusprendė, kad Ž.Plytnikas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, nes, „būdamas privataus pobūdžio konflikte su buvusia pavaduotoja Egle Sakalauskaite, priiminėjo tarnybinius sprendimus dėl Generalinės miškų urėdijos (GMU), kuriai vadovauja jos tėvas Benjaminas Sakalauskas“.

Tuo metu Ž. Plytnikas pažymi, kad GMU įdiegtos antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos vertinimą VPT atliko vykdydama Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pavedimą. „Ši tarnyba dėl GMU veiksmų atlieka ikiteisminį tyrimą, ir tai nieko bendro neturi su E. Sakalauskaite“, – pabrėžė Ž.Plytnikas.