Lietuvoje

2013.05.31 15:27

Ketvirtadienį, gegužės 30 dieną 16.30 val. LRT klube – dokumentinio filmo „Liaudis tampa tauta. Sąjūdžio kelias“ premjera

2013.05.31 15:27

Prabėgo 25-eri metai nuo Sąjūdžio įkūrimo. Kas nutiko, kad vos per trejus metus visuomenė pasikeitė neatpažįstamai? 

Prabėgo 25-eri metai nuo Sąjūdžio įkūrimo. Kas nutiko, kad vos per trejus metus visuomenė pasikeitė neatpažįstamai?

Dar 1988 metų sausį ji klusniai vykdė sovietinės valdžios nurodymus, save laikė liaudimi, o po trejų metų  – 1991-ųjų sausį – ji jau buvo tauta, išdrįsusi tik savo valia ir pasiryžimu apginti jauną valstybę.

Atsakymas aiškus  – Sąjūdis. 

Filmo autorius V. Savukynas: 

„Sąjūdžio istoriją primenu, kalbindamas tuos žmones, kurie anuo metu buvo ne pirmose eilėse, kaip jie patys dažnai save įvardija, „Sąjūdžio juodadarbiai“. Tai Angonita Rupšytė, Ramūnas Bogdanas, Artūras Skučas, Algimantas Remeika, Kasparas Genzbigelis, Stasys Paškevičius...“

„Sąjūdžio kelias nebuvo lengvas, prieš jį kovojo tuometinė aukščiausia Sovietų Sąjungos valdžia ir, be abejo, KGB. Filme pasakojama apie slaptą Nikolajaus Sergejevičiaus Leonovo misiją 1988 metų Lietuvoje, slaptus, paties KGB viršininko Kriučkovo patvirtintus planus dėl susidariusios situacijos Lietuvoje. O taip pat bus parodytas unikalus, niekur dar nedemonstruotas įrašas, kuriame Lietuvos KGB darbuotojams duodamos instrukcijos, kaip jie turi veikti, Lietuvai švenčiant 1989 metų Vasario 16-ąją.

Filme yra panaudota daug KGB archyvinių nuotraukų, kurios atskleidžia, kad kiekvienas Sąjūdžio žingsnis buvo fiksuojamas...

Birželio 3 dieną filmą parodys LRT televizija. Filmo režisierė Asta Einikytė.