Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Šiemet laikančiųjų brandos egzaminus yra dešimtadaliu mažiau nei pernai

Šeštadienį, gegužės 25 dieną, Lietuvos abiturientai laikys pirmąjį valstybinį egzaminą – užsienio kalbos (anglų). Prieš brandos egzaminų sesiją apie tai, kiek šiemet moksleivių ir kokius egzaminus laiko, kokių saugumo priemonių imtasi norint išvengti informacijos apie užduotis nutekėjimo, kalbamės su Nacionalinio egzaminų centro, organizuojančio brandos egzaminus, direktorės pavaduotoja Terese Blaževičiene.

Šeštadienį, gegužės 25 dieną, Lietuvos abiturientai laikys pirmąjį valstybinį egzaminą – užsienio kalbos (anglų). Prieš brandos egzaminų sesiją apie tai, kiek šiemet moksleivių ir kokius egzaminus laiko, kokių saugumo priemonių imtasi norint išvengti informacijos apie užduotis nutekėjimo, kalbamės su Nacionalinio egzaminų centro, organizuojančio brandos egzaminus, direktorės pavaduotoja Terese Blaževičiene.

– Kiek iš viso turime šiemet brandos egzaminus laikančių abiturientų?

– Balandžio 15 dienos duomenimis, 2013 metais prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 39 976 kandidatai (2012 metais – 44 852). Tai 4 876 kandidatais mažiau negu praėjusiais metais (apie 10 proc.). 2013 metais vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,25 (2012 metais – 3,17) egzamino. Matyti, kad šiais metais šis rodiklis padidėjo.

– Kokie valstybiniai ir mokykliniai brandos egzaminai šiemet buvo populiariausi?

– Statistinė analizė rodo, kad svarbiausių  egzaminų populiarumas jei ir mažėja, tai palyginti nedaug. Iš „didžiųjų“ egzaminų, 2012 ir 2013 metais labiausiai mažėjo matematikos egzamino rinkimasis, bet ir matematikos atveju mažėjimas tesudarė mažiau nei du procentinius punktus per metus, lyginant su bendru tų metų egzaminus laikančių kandidatų skaičiumi. Jį iš viso rinkosi laikyti 15 962 kandidatai.

Iš šiuo metu užsiregistravusių kandidatų skaičiaus matyti, kad šiais metais sumažėjo istorijos valstybinį brandos egzaminą pasirinkusių laikyti kandidatų dalis, bet sumažėjimas nėra didelis – neviršija vieno procentinio punkto. Pasirinkusiųjų – 16 107 kandidatai.

Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą laikyti rinkosi 16 968 kandidatai.

2013 metais apskritai sumažėjo visų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimų skaičius, išskyrus informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino – jį ketina laikyti 551 kandidatu daugiau nei pernai.

Kalbant apie mokyklinius brandos egzaminus, būtina paminėti tai, kad smarkiai populiarėja mokyklinis technologijų egzaminas. Tai jau ne vienintelis brandos egzaminas, kuris vykdomas ugdymo proceso metu, jis vyksta nuo kovo 8 iki gegužės 29 dienos. Prieš porą metų atsiradusį tokį technologijų egzaminą papildė analogiškai ugdymo procese šiais metais pirmą kartą vykstantis menų egzaminas.

Rengiantis 2013 metų brandos egzaminams svarbu žinoti, kad norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti bent du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šių egzaminų tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi pats mokinys. Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą galima laikyti, jei šio dalyko metinis balas patenkinamas ir  yra išlaikyta kalbos įskaita.

Pakartotinėje sesijoje egzaminus galės laikyti tik tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino. Per pagrindinę sesiją neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.

– Ar pasiruošimas brandos egzaminų sesijai vyksta sklandžiai?

– 2013 metais valstybiniai ir mokykliniai brandos egzaminai bus vykdomi pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 metų liepos 1 d. įsakymu V-1197 patvirtintas egzaminų programas ir  pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 metų vasario 20 d. įsakymu Nr. V-109 patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos pakeitimą.

Egzaminų programose, kaip ir ankstesniais metais, yra akcentuojama, kokios mokinių žinios ir kokie gebėjimai yra tikrinami, kokios struktūros ir iš kokių dalyko temų planuojama pateikti egzaminų užduotis.

Apie visus egzaminų sistemos pokyčius privalu informuoti prieš dvejus metus, tad kokie šiemet bus vykdomi egzaminai, jau pranešta 2011 metais. Egzaminų sistema nusistovėjusi ir prognozuojama bei daroma viskas, kad abiturientai jaustųsi saugiau. Kasmet sausio mėnesį skelbiame pavyzdines užduotis, kad abiturientai galėtų įvertinti savo žinias ir prognozuoti savo rezultatus.

– Kokių priemonių tenka kasmet imtis, siekiant užtikrinti, kad egzaminai vyks ramiai, nebus kalbų dėl galimai iš anksto žinomų užduočių ir pan.?

Jau keletą metų sėkmingai bendradarbiaujame su Policijos departamentu. Policijos pareigūnai jau kelintus metus stebi elektroninę erdvę, kad nebūtų prekiaujama egzaminų užduotimis. Šiuo metu taikomas saugos priemones galima būtų grupuoti į etapus.

Valstybiniai brandos egzaminai turi valstybės tarnybos paslapties statusą, tad visi prie jų rengimo prisidedantys asmenys supažindinami su atsakomybe ir pasekmėmis užduočių paviešinimo atveju. Bendradarbiaujame ir su Policijos departamentu, tad bet koks bandymas sukčiauti iš karto būtų atskleistas. Džiugu, kad tokių atvejų pastaruoju metu ir nebuvo, vadinasi, žmonės suvokia tokio elgesio pasekmes.

Į egzaminų vykdymo centrus užduotys patenka prieš pat egzaminą specialiai plombuotose krepšiuose, vienkartiniuose vokuose (jų antrą kartą neįmanoma uždaryti). Vokai atidaromi kandidatų akivaizdoje. Vienas jų pasirašo, kad vokas nebuvo pažeistas. Be to, egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše yra reglamentuota, kad egzaminų metu užduotys iš egzamino patalpos negali būti išnešamos iki egzamino pabaigos, jos skelbiamos egzaminui pasibaigus.

Egzaminai vyksta centruose, moksleiviams iš anksto paskirta sėdėjimo vieta. Iki šiol šios numatytos priemonės, kaip elgtis kilus įtarimui dėl nesąžiningo elgesio, mūsų vertinimu, pasiteisino. Tačiau, kaip visada, egzaminus vykdančiųjų paprašysime į tai atkreipti didesnį dėmesį per brandos egzaminus.

– Kiek pedagogų teks pasitelkti egzaminų užduotims taisyti?

– Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo komisijoje dirbs 805 vertintojai, prancūzų kalbos valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo komisiją sudarys tik 4 vertintojai, vokiečių kalbos – 10, rusų kalbos – 66, anglų kalbos – 319 vertintojų.

Matematikos ir istorijos valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbus vertins komisijos, į kurias įtraukta po 130 vertintojų, geografijos egzamino kandidatų darbus vertins 50 vertintojų, chemijos – 73,  fizikos – 72,  biologijos – 179 vertintojai, informacinių technologijų egzamino kandidatų darbus vertins 67. Taigi iš viso vertintojais dirbs 1905 pedagogai.

– Kada jau bus žinomi egzaminų rezultatai?

Mokyklinių pagrindinės sesijos brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 5 darbo dienas nuo egzamino dienos, gimtųjų kalbų bei lietuvių kalbos ir literatūros – per 9 dienas.

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. Planuojama visų valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 12 d.

Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus pradėti skelbti birželio 21 dieną, baigti – liepos 12 dieną. Pakartotinės sesijos ir apeliacinių  nagrinėjimų rezultatai bus skelbiami liepos 12–19 dienomis. Kandidatas, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu, per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti mokyklos direktoriui apeliaciją dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai jį įvertinti.

Oficialūs rezultatai mokykloms, kaip jau įprasta, bus pateikiami NEC duomenų perdavimo sistemoje ir atsiunčiant vertinimo komisijos pirmininko bei Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pasirašytus protokolus. Be to, moksleiviams bus sudarytos galimybės internete pamatyti valstybinio brandos egzamino savo darbo įvertinimo rezultatą.

Prisijungti prie rezultatų skelbimo sistemos galima bus adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu, kurį bus privaloma pasikeisti prisijungus pirmą kartą.