Lietuvoje

2013.05.23 18:08

Tautininkai pagerbė katedroje nusižudžiusį prancūzų intelektualą

ELTA 2013.05.23 18:08

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos ir Lietuvių tautinio centro aktyvistai, pagerbdami nusižudžiusio prancūzų rašytojo ir aktyvisto Dominique Vennerio atminimą, Vilniuje, prie Prancūzijos ambasados, surengė trumpą jo pagerbimo akciją.  

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos ir Lietuvių tautinio centro aktyvistai, pagerbdami nusižudžiusio prancūzų rašytojo ir aktyvisto Dominique Vennerio atminimą, Vilniuje, prie Prancūzijos ambasados, surengė trumpą jo pagerbimo akciją.

Ketvirtadienio dieną buvo padėtas vainikas ir uždegtos žvakelės, Prancūzijos ambasadoriui įteiktas laiškas nuo lietuvių tautininkų.

Paryžiaus Dievo Motinos katedroje antradienį priešais altorių nusišovęs D. Venneris taip išreiškė savo protestą prieš globalistų propaguojamas vienalyčių asmenų santuokas ir tradicinių vertybių niekinimą.

„Lietuviai gerai suvokia šio šviesuolio auką: mūsų tautos istorijoje buvo daugybė didvyrių, paaukojusių savo gyvybes dėl tikrųjų bendražmogiškųjų vertybių ir išlikusių tautos atmintyje amžiams. Todėl šviesios atminties Dominyko Venerio auka Paryžiaus Dievo Motinos katedroje sukrėtė ir mus, kurie šią sunkią akimirką gedi kartu su visa prancūzų tauta", – rašoma laiške.

D. Venneris savo priešmirtiniame laiške teigia tokią kraštutinę protesto formą pasirinkęs dėl to, kad paprastas tiesos žodis jau nieko nereiškia, o tradicinės protesto formos – piketai, masinės demonstracijos nebeveiksmingos, nes valdžią uzurpavę tradicinių vertybių niekintojai tiesiog užsikemša ausis savo pačių sukurptais absurdiškais ir žmonijos prigimčiai prieštaraujančiais įstatymais.

D. Venneris tikėjosi, jog europietiškoji civilizacija dar pajėgi išgirsti sveiko proto balsą ir nepasuks susinaikinimo keliu. Tačiau ši iškilaus prancūzų tautos šviesuolio auka kaip tik kuo aiškiausiai parodo, kas laukia Europos, jeigu ji ir toliau seks globalistinių sodomitų visiems mums nubrėžtu keliu. Šis kelias veda į nesutaikomus konfliktus ir civilizacijos sunaikinimą. Nesutikdami su Dominiko Vennerio neviltimi, mes visa širdimi palaikome jo idėją – neleisti supūti mūsų sąmonei“, – pažymi tautininkai.

Jie ragina atsigręžti į amžinąsias šeimos ir tautos vertybes, išgelbėti Europos civilizaciją nuo žlugimo.