Lietuvoje

2013.05.23 10:39

V. Landsbergis: tai buvo galima prieš 25 metus, todėl tai tebėra galima

ELTA 2013.05.23 10:39

Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas, Sąjūdžio Garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis Sąjūdžio XIV suvažiavimo išvakarėse paskelbė Lietuvos Sąjūdžio vienybės ir brolybės atsišaukimą, raginantį gyventi kitaip.

Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmininkas, Sąjūdžio Garbės pirmininkas Vytautas Landsbergis Sąjūdžio XIV suvažiavimo išvakarėse paskelbė Lietuvos Sąjūdžio vienybės ir brolybės atsišaukimą, raginantį gyventi kitaip.

„Lietuvos Sąjūdžio sukaktis mums visiems teprimena apie didžiąją brolybę. Tai buvo, ją patyrėme. Todėl šių dienų pasauliui, draskomam godulio ir pykčio, mes tvirtai liudijame: galima gyventi kitaip.

Net jei patys paklydome ir nebesugebame, mūsų liudijimas išlieka: tai buvo galima prieš 25 metus, todėl tai tebėra galima. Tik nebijokime išpažinti, ką patyrėme.

Tegul pyksta, tegul pajuokia, kurie nepatyrė, o mes turėkim viltį ir kalbėkim apie viltį. Vaikams reikia apie tai kalbėti, kad girdėtų ir žinotų.

Jei netikėsim, kad yra brolybės viltis, pasaulis pavirs į neapykantos puotą žmogėdrų urve.

Ir po to nebebus nieko. Kaip sakė Apaštalas: jei meilės neturėsiu, būsiu niekas.

Bet juk norim, kad Lietuva gyventų. Todėl kalbėkime, liudykime ir žodžiu, ir darbu, kad galima gyventi kitaip. Anuomet tikėjome ir karštai norėjome, ir neįmanomi dalykai tapo įmanomi.

Būkime visi didelis širdžių sąjūdis, ir gyvenimas tęsis išgelbėtas“, – rašo V. Landsbergis.