Lietuvoje

2013.05.22 11:08

LRT taryba pritarė LRT 2012-ųjų ataskaitai

LRT.lt 2013.05.22 11:08

LRT taryba kitame posėdyje diskutuos dėl Lietuvos gėjų lygos prašymo per LRT transliuoti socialinę reklamą. Tai nutarta gegužės 21 dieną vykusiame posėdyje. Klausimą svarstymui pateikė LRT administracija, gavusi oficialų Lietuvos gėjų lygos prašymą.

LRT taryba kitame posėdyje diskutuos dėl Lietuvos gėjų lygos prašymo per LRT transliuoti socialinę reklamą. Tai nutarta gegužės 21 dieną vykusiame posėdyje. Klausimą svarstymui pateikė LRT administracija, gavusi oficialų Lietuvos gėjų lygos prašymą.

Posėdyje po pakartotinio svarstymo pritarta LRT administracijos pateiktai LRT 2012 metų ataskaitai, kuri bus teikiama tolesniam svarstymui Seime.

LRT taryba pritarė administracijos siūlymui gerinti LRT radijo programos girdimumą ir išplėsti transliavimo tinklą įrengiant siųstuvus Raseiniuose, Marijampolėje bei Joniškyje.

Posėdyje nuspręsta iki spalio mėnesio patvirtinti naujos sudėties LRT administracinę komisiją.

Atsižvelgiant į tai, kad per 2012-2013 metus yra susikaupę neįvykdytų Tarybos sprendimų, nuspręsta nuo šiol numatyti sprendimų įgyvendinimo terminus, nutarimų kontrolę pavedant LRT tarybos pirmininko pavaduotojui.

Siekiant tobulinti LRT tarybos darbą, nutarta sudaryti tris nuolatines darbo grupes – Strateginę, Programų turinio, Finansų ir audito.

Kitas LRT tarybos posėdis vyks birželio 25 dieną. Svarbiausi numatyti klausimai – LRT televizijos laidų konkurso rezultatų tvirtinimas, LRT vadovavimo struktūros keitimas, generalinio direktoriaus pavaduotojų tvirtinimas.