Lietuvoje

2017.08.05 18:11

Tremtiniai susirinko į sąskrydį „Su Lietuva širdy“

Loreta Mačiulienė, LRT TV naujienų tarnyba, LRT.lt2017.08.05 18:11

Raseinių rajone, Ariogaloje, vyko Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Į sąskrydį atvyko daugiau nei 7 tūkstančiai žmonių. Tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyviai priėmė rezoliuciją, kad valdžia juos remtų finansiškai ir Lietuvoje būtų daugiau skiriama dėmesio istorinės atminties išsaugojimui ir tam skirtų projektų.

Prieš 27 metus Dubysos slėnyje surengtame pirmajame sąskrydyje buvo 80 tūkstančių dalyvių, šiandien čia – kiek daugiau nei 7 tūkstančiai. 

„Su tėvais ištremtas į Krasnojarsko kraštą, Krasnakuransko rajoną. 16 šeimų mūsų, tai iš tų savo tremtinių čia jau nieko nerandu, labai mažai tebuvo mūsų kaime. 14 metų man buvo iki 1958 metų tremtyje buvau“, – sakė tremtinys Augustinas Narbutas.

„Mes buvome ištremti 1951 metais iš Jonavos. Mūsų buvo: mama, mano močiutė 65 metų. Mamai 31-eri ir mes su sese 9 ir 8 metų, o mūsų tėtis 1946 metais jau buvo į Vorkutą išvežtas“, – pasakojo Jūratė Kunevičienė.

Lietuvoje yra 50 tūkstančių tremtinių, iš jų mažiau nei pusė – Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos nariai. Pasak sąjungos vadovo, darbų netrūksta: išsaugoti laisvės kovų dalyvių, tremčių istorijas, įamžinti jų atminimą.

„Mums rūpi, kad Lukiškių aikštėje būtų pastatytas visų laikų kovotojams už Laisvę paminklas. 20 metų mes šituo rūpinamės, rašome rezoliucijas ir galų gale buvome pas Ministrą pirmininką. Jis patikino, kad 2018 metų gruodžio mėnesį paminklas bus“, – kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas.

Sąskrydyje priimta rezoliucija, kurioje Vyriausybė raginama stiprinti Lietuvos kariuomenę, skirti lėšų memorialo su paminklu „Kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę“ pastatymui, taip pat kompensuoti sumažintas nukentėjusių asmenų valstybines pensijas.

„Visi tie klausimai turi būt svarstomi, negalime šiandien taip imti ir pasakyti, kad taip, mes viską galime išspręsti. Bet visi tie klausimai yra spręstini ir jie yra aktualūs“, – sakė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Politinius kalinius ir tremtinius pasiekė informacija apie Europos sąjungoje skleidžiamą propagandą – esą sovietų tremtis buvusi „humaniška“ ir neigiamos baisios tremties sąlygos. Politinių tremtinių ir kalinių sąjunga, kaip atkirtį sugalvojo išleisti knygą „Lietuvos tremties vaikai“.

„Atsirado Amerikoj labai puikių žmonių, tą knygą, vieną iš tų trijų, jau baigė versti. Dabar ieškom redaktoriaus, o Lietuvoj niekas nesusidomėjo, kadangi nedavė jokio Politinių kalinių tremtinių sąjungai rėmimo, ir mes dabar nežinom. Tas darbas padarytas, bet mes negalim jos išleisti, kad galėtume paskleisti Europoje apie tikrąją padėtį Lietuvoj“, – pasakojo rašytojas Stanislovas Abromavičius.

Sovietų okupantai 1940-1952 metais į lagerius ir tremtį išvežė daugiau kaip 275 tūkstančius Lietuvos gyventojų.