Lietuvoje

2017.07.27 10:09

Aplinkos ministerija: urėdijose pažeidžiama turto nuomos tvarka

LRT RADIJAS, LRT.lt, ELTA2017.07.27 10:09

Aplinkos ministerija, atlikusi patikrinimą, nustatė, kad kai kurios urėdijos pigiau nei rinkos kaina nuomoja joms priklausančias tarnybines gyvenamąsias patalpas. Ministerija ketvirtadienį ketina pristatyti patikrinimo rezultatus, rodančius, kad pažeidimai nustatyti daugumoje urėdijų. Ministerija pažymėjo, kad metų pabaigoje dabartinių urėdijų vadovai neteks darbo.

Aplinkos viceministras Martynas Norbutas teigia, kad gegužę buvo suformuota komisija, kuri turėjo įvertinti, kaip iš tiesų naudojamos tarnybinės patalpos miškų urėdijose. Aptikta įvairių turto nuomos pažeidimų.

„Tyrimas dar kartą pagrindžia, kad sistemos pertvarka yra būtina. Nustatyta, kad yra du atvejai, kai tarnybinės patalpos nuomojamos buvusiems darbuotojams, ir vienas – kai nuomojamos žmonėms, nesusijusiems su sistema“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo M. Norbutas.

Anot jo, taip pat nustatyta, kad tarnybinių patalpų paskirtis keičiama į kitas gyvenamosios paskirties patalpas ir jos nuomojamos. 44 atvejais tokios patalpos nuomojamos buvusiems darbuotojams ir kitiems, su sistema nesusijusiems asmenims.

BNS nuotr. Aplinkos viceministras, be kita ko, pastebėjo, kad dalyje urėdijų nebuvo tinkamai nustatomas gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis, o Generalinė miškų urėdija, kurios viena iš pagrindinių funkcijų – užtikrinti, kad valstybės turtas būtų naudojamas skaidriai, neatliko savo funkcijų, t. y. nebuvo pakankamos kontrolės. Aplinkos ministro padėjėjas Juozas Širvinskas pažymėjo, kad reikalingas dar išsamesnis tyrimas dėl urėdijų turto, ir jis numatomas. „Urėdijos pristatė ne visus dokumentus. Jeigu ne žiniasklaidos dėmesys, problemos dėmesys būtų atidėtas ateičiai. Manau, kad problema artimiausiu metu bus išspręsta, o su naujos įmonės įkūrimu bus inventorizuotas visas turtas“, – kalbėjo J. Širvinskas. Beje, viceministras M. Norbutas taip pat atkreipė dėmesį, kad, pertvarkant valstybinių miškų ūkį, dabartiniai urėdai neteks darbo. „Nuo gruodžio 31 d. visi urėdai neteks savo pareigų, ir bus organizuojami konkursai į įmonės padalinių vadovų pareigas. Ir atitinkamai bus vertinami visų kandidatų gyvenimo aprašymai, ir spręsime, kuris galės dalyvauti“, – kalbėjo M. Norbutas, teigdamas, kad kandidatuojant buvusiems urėdams bus įvertinta jų ankstesnė darbo kokybė, taip pat didelis dėmesys bus kreipiamas į kandidatų vadybos gebėjimus. Generalinės miškų urėdijos, kaip žinoma, neliks. 2017 m. gegužės 9 d. aplinkos ministro įsakymu sudaryta komisija, kuriai pavesta atlikti tarnybinį patikrinimą dėl miškų urėdijoms priklausančiose patalpose nuomojamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų ir kitų gyvenamųjų patalpų sutarčių sudarymo bei nuomos kainos apskaičiavimo pagrįstumo, pateikti išvadas ir pasiūlymus. Kaip žinoma, šiuo metu Vyriausybė vykdo valstybinių miškų ūkio pertvarką, vadinamąją urėdijų reformą. Prezidentei pasirašius liepos mėnesį Seimo priimtas Miškų įstatymo pataisas, Aplinkos ministerija šią savaitę pranešė pradėjusi rengti būtinus teisės aktus, kad šis įstatymas įsigaliotų nuo 2018 m. sausio 1 d. ir būtų galima sklandžiai į vieną įmonę sujungti dabartines urėdijas. Ministerija planuoja steigti valstybės įmonės „Valstybinių miškų urėdija“ centrinę būstinę Panevėžio rajone.