Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Perlojoje bus perlaidojami Dainavos apygardos partizanų palaikai

ELTA 2015.09.08 13:45

Varėnos rajone, Perlojoje, penktadienį rengiama iškilminga keturių Dainavos apygardos Partizano Kazimieraičio rinktinės partizanų palaikų perlaidojimo ceremonija. Joje dalyvaus Lietuvos kariuomenės orkestras ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kariai.

Varėnos rajone, Perlojoje, penktadienį rengiama iškilminga keturių Dainavos apygardos Partizano Kazimieraičio rinktinės partizanų palaikų perlaidojimo ceremonija. Joje dalyvaus Lietuvos kariuomenės orkestras ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kariai.

Kautynėse su bunkerį šturmavusiais agentais-smogikais 1952 m. žuvusių keturių partizanų Antano Česnulevičiaus-Mėnulio, Vytauto Lukoševičiaus-Balandžio, Jono Pečiukonio-Narkūno-Banginio ir Vytauto Sadausko-Kario atminimas bus pagerbtas Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčioje, po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vyks žuvusių partizanų perlaidojimo ceremonija.

Žuvusių Dainavos partizanų apygardos Partizano Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos Genio grupės štabo partizanų palaikai buvo rasti 2012 m. rugpjūčio 13 d. Varėnos rajone, miške netoli Zervynų kaimo, archeologinių tyrimų metu, kuriuos inicijavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Tyrimus koordinavo genocido centro „Gyvosios atminties“ programos vadovas Dalius Žygelis, detaliuosius archeologinius tyrimus atliko archeologai dr. Gintautas Vėlius ir Agnė Žilinskaitė.

Iš Lietuvos ypatingajame archyve saugomų dokumentų buvo žinoma, kad 1952 m. gegužės 20 d. MGB 2N valdybos agentų-smogikų grupė aptiko Partizano Kazimieraičio rinktinės DLK Vytauto tėvūnijos Genio būrio bunkerį, kuriame, kautynių su bunkerį šturmavusiais agentais-smogikais metu, žuvo keturi partizanai: A. Česnulevičius-Mėnulis, V. Lukoševičius-Balandis, J. Pečiukonis-Narkūnas-Banginis ir V. Sadauskas-Karys. Tyrimų metu nustatyta, kad 1952 m. gegužės 20 d. žuvusių partizanų palaikai buvo užkasti 15 metrų atstumu nuo bunkerio iškastoje duobėje.