Lietuvoje

2012.07.01 20:50

Atėjo parlamentarų atostogų metas?

Tarp Seimo sesijų parlamentarai turėtų tęsti darbą komitetuose, komisijose, susitikinėti su rinkėjais. Tikriausiai kai kurie taip ir elgsis. Tačiau paskutiniame pavasario sesijos posėdyje parlamentarai neslėpdami sveikino vienas kitą su vasaros atostogų pradžia, nors jų iki šiol neįteisino.

Tarp Seimo sesijų parlamentarai turėtų tęsti darbą komitetuose, komisijose, susitikinėti su rinkėjais. Tikriausiai kai kurie taip ir elgsis. Tačiau paskutiniame pavasario sesijos posėdyje parlamentarai neslėpdami sveikino vienas kitą su vasaros atostogų pradžia, nors jų iki šiol neįteisino.

Šeštadienį plenarinių posėdžių salėje susirinko gerokai mažiau nei pusė narių – vos 55. Užbaigiant šią pavasario sesiją Seimo nariai vienas kitą sveikino vasaros atostogų pradžios proga.

„Taigi linkiu, kad nelįstume į asmeniškumus ir per vasarą gerai pailsėtume, susitiktume su rinkėjais. Linkiu su kolegomis tikrai geros nuotaikos, santarvės, susibūrimo ir gero poilsio iki rudens“, - į kolegas kreipėsi Seimo narys Jaroslavas Narkevičius.

„Tiesiog artėja šiokios tokios atostogos, gal ne tokios, kokių norėtume, todėl, kad rinkimai yra mūsų darbo dalis“, - kalbėjo Seimo Pirmininkė Irena Degutienė.

Konstitucijos prievaizdai dar 2004 m. paragino atskiru įstatymu nustatyti tautos išrinktųjų pareigas, teises ir garantijas. Dabar jų darbo tvarką reglamentuoja Seimo Statutas, kuris prilygsta įstatymui, tačiau Konstitucijoje aiškiai pasakyta: Seimo nario pareigas, teises ir veiklos garantijas nustato įstatymas.

Teisės ekspertų darbo grupė dar pernai parengė tokį įstatymo projektą. Pirmuosiuose jo straipsniuose įrašyta, kad dalyvauti posėdžiuose – tautos išrinktojo konstitucinė pareiga, šios pareigos nevykdymas be pateisinamos priežasties – pagrindas pradėti apkaltą. Projekte siūlyta už praleistus Parlamento, komitetų ir kitus posėdžius nemokėti algos.

Taip pat siūlyta, kad Seimo nariai, kaip ir visi dirbantieji, gali atostogauti, tačiau kiek ilgiau – kasmet iki 45 kalendorinių dienų. Atostogos turėtų būti skelbiamos tarp Seimo sesijų. Tačiau Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovas Stasys Šedbaras sako, kad Konstitucijoje apie Seimo narių atostogas nėra nė žodžio, o tautos išrinktiesiems negalioja Darbo kodeksas ar Valstybės tarnybos įstatymas, todėl jo vadovaujamos darbo grupės variante skirsnio apie parlamentarų atostogas neliko. S. Šedbaras sako, kad jis ir tarp sesijų rengia komiteto posėdžius, privalo pasirašyti atsakymus į rinkėjų skundus.

„Aš galiu pasakyti tiek: kam ne tiek svarbu ir kas galbūt nelabai įsisąmonino priesaikos žodžius, turbūt ir ketveri metai yra atostogos – alga ta pati. Bet tam, kas atėjo ir save atiduoda tam, kad įvykdytų, ką pažadėjo rinkėjams, nei vasarą, nei žiemą poilsio nėra. Tu turi atidirbti, tu žinai kur eini. Viskas“, – konstatavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras.

Į paskutinę sesiją parlamentarai rinksis rugsėjo pradžioje. Galbūt per likusį iki rinkimų mėnesį bus priimtas ir Seimo narių teisių, veiklos ir garantijų įstatymas. Jis galiotų naujai išrinktam Seimui.