Lietuvoje

2013.05.07 10:06

V. Gedvilas: politikai tarsis siekti dvigubos pilietybės ir keisti Konstituciją

ELTA2013.05.07 10:06

Seimo Pirmininko Vydo Gedvilo teigimu, pozicijos ir opozicijos vadovai artimiausiu metu susitars siekti dvigubos pilietybės ir keisti Konstituciją. Tai jis sakė antradienį sveikindamas Vilniuje prasidėjusių Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos posėdžių dalyvius.

Seimo Pirmininko Vydo Gedvilo teigimu, pozicijos ir opozicijos vadovai artimiausiu metu susitars siekti dvigubos pilietybės ir keisti Konstituciją. Tai jis sakė antradienį sveikindamas Vilniuje prasidėjusių Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos posėdžių dalyvius.

„Mes vakar (pirmadienį – ELTA) buvome susirinkę pas mane, Seimo Pirmininko kabinete, dalyvavo ir opozicijos, ir pozicijos vadovai. Pačiu artimiausiu metu, rytoj (trečiadienį – ELTA), pasirašysime susitarimą dėl to, kad mes turime siekti dvigubos pilietybės ir keisti Konstituciją. Konstitucijoje turėtų būti numatyta aiški sąvoka, kad galima būtų suteikti dvigubą pilietybę. O toliau įvairiais įstatymais galima reglamentuoti, kaip tai reikėtų padaryti ir kas galėtų gauti dvigubą Lietuvos pilietybę“, – sakė V. Gedvilas.

Pasak Seimo vadovo, visiems pagal galimybes, pagal jų indėlį ir pagal nuopelnus reikia suteikti pilietybę, ir to seniai laukia mūsų tautiečiai. „Tik būdami kartu, tik palaikydami vienas kitą mes galime pasiekti daug gražių rezultatų. Esam labai maža tauta, esam labai maža valstybė, bet mes norim, kad ji būtų graži, darni, kad čia žmonėms būtų labai gera gyventi, kad čia būtų gera atvažiuoti mūsų tautiečiams, kad jie didžiuotųsi kilę iš Lietuvos“, – kalbėjo V. Gedvilas.

PLB pirmininkė Danguolė Navickienė sako, kad PLB pasiryžusi siekti Lietuvos pilietybės išsaugojimo teisinėmis priemonėmis, o rizikingas referendumo kelias liekąs blogiausiu atveju.

„Referendumo kelias spręsti opų dvigubos pilietybės klausimą pasaulio lietuviams kelia didelį rūpestį. Pasaulio lietuvių bendruomenė niekados nėra paskelbusi, kad remia referendumo kelią. Anaiptol, PLB Seimas, susirinkęs 2012 metų rugpjūčio mėnesį, paskelbė rezoliuciją, raginančią Lietuvos Seimą ir Prezidentę kuo skubiau priimti Pilietybės įstatymo pataisas, įgyvendinant lietuvių kilmės Lietuvos piliečiams ir jų palikuoniams prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę. Referendumo kelias perdaug rizikingas. Nei Lietuvoje, nei užsienyje paskutiniuose rinkimuose nedalyvavo gana didelis skaičius balsuotojų patvirtinti referendumą. Be palengvinto Referendumo įstatymo referendumui neįmanoma pavykti. Net ir dabartinės siūlomos formuluotės yra problematiškos“, – pabrėžė D. Navickienė.

Pasak PLB pirmininkės, pilietybės išsaugojimas nėra vienintelis PLB siekis. „Tvirtas pamatas PLB veiklos yra lietuvybės išlaikymas per lituanistinį švietimą ir lietuvių kultūros puoselėjimą. Supratimas iššūkių ir įsijungimas į bendrą darbą išsaugoti savo lietuvišką tapatybę pasitarnaus ne tik diasporai, bet ir pačiai Lietuvai. (...) PLB kelrodė - Lietuvių Charta teigia, kad lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Linkiu mūsų tautai amžinai švęsti šį brangų ryšį“, - sveikino posėdžių dalyvius Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Gegužės 7–10 dienomis vyksiančiuose posėdžiuose Seimo ir PLB komisija paminės Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją kodiniu pavadinimu „Vesna“ (Pavasaris) 1948 m., aptars 2014 m. dainų šventės „Čia mano namai“ organizavimą, išklausys lietuvių kalbą ir literatūrą saugančių ir puoselėjančių institucijų atstovų pranešimus. Komisija taip pat aptars Lietuvos ekonomikos problemas ir energetikos projektų vystymą.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius