Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Kauno arkikatedra ir tikintieji mini šventovės 600 metų jubiliejų

ELTA 2015.09.08 13:45

Kaune šeštadienį ir sekmadienį minimas Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejus ir palaimintojo Jono Pauliaus II apsilankymo 20-metis.  

Kaune šeštadienį ir sekmadienį minimas Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos 600 metų jubiliejus ir palaimintojo Jono Pauliaus II apsilankymo 20-metis.

Iškilmių šv. Mišioms vadovaus į Lietuva atvykęs popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislawas Dziwiszas.

Krokuvos arkivyskupas yra buvęs artimiausias popiežiaus Jono Pauliaus II bendradarbis bei asmeninis sekretorius. Būtent iš Krokuvos arkivyskupijos kardinolas Karolis Wojtyla įžengė į Romos vyskupo sostą.

Šeštadienį 600 metų jubiliejų švenčiančioje katedroje bus giedama iškilminga Valandų liturgijos vakarinė (mišparai). Prie pagrindinio įėjimo į arkikatedrą bus atidengta atminimo lenta, įamžinsianti šventovės jubiliejų ir paliksianti atminimo ženklą ateities kartoms.

Pavakarę arkivyskupijos konferencijų salėje rengiamas minėjimas. Jame kardinolas S. Dziwiszas apžvelgs palaimintojo Jono Pauliaus II pontifikatą bei jo sąsajas su Lietuva. Vakare arkikatedroje vyks maldos vigilija.

Sekmadienio vidurdienį vyksiančioms iškilmių šv. Mišioms Kauno katedroje vadovaus popiežiaus ypatingasis pasiuntinys kardinolas S. Dziwiszas.

Arkikatedros bazilikos priekinio kairiojo pilioriaus altoriuje nuolatiniam pagerbimui bus išstatyta palaimintojo Jono Pauliaus II relikvija ir atvaizdas. Giedos Kauno valstybinis choras. Iškilmes transliuos Lietuvos televizija bei Marijos radijas.

Vakarop kardinolas S. Dzivišas susitiks su jaunimu Gerojo Ganytojo (Dainavos) parapijoje.

Pasak Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, 1918 m. atgavus Nepriklausomybę ir 1926 m. įkūrus bažnytinę provinciją Kauno arkikatedra tapo laisvos Lietuvos religinio gyvenimo širdis ir siela. Joje tarnavę kunigai padėjo tikintiesiems savo širdyse statyti dvasines katedras.

„Slogiais sovietinės okupacijos metais tikintieji ypač mylėjo šią katedrą ir, nepaisant visų suvaržymų, ją gausiai lankė ir meldė Aukščiausiąjį laisvės dovanos. Su dideliu džiaugsmu Kauno arkikatedroje pasitikome Lietuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių, o išriedėjus paskutiniams sovietinių okupantų tankams 1993 metais su dar didesniu džiaugsmu čia pasitikome palaimintąjį popiežių Joną Paulių II“, – svarbius istorinius momentus primena arkivyskupas.

Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia paminėta 1413 m. balandžio 22 dieną. Prieš 20 metų, 1993 m. rugsėjo 6 d., joje meldėsi Šventasis Tėvas Jonas Paulius II, visai Lietuvai ir Baltijos šalims savo apaštališkąja kelione tuomet nešęs vilties ir ramybės žinią.