Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Nuspręsta jungti Lietuvos teismus – iš 49 liks tik 12

DELFI.lt 2015.09.08 13:45

Teisėjų tarybai pritarus teismų reformos koncepcijai, šiuo metu veikiančius 49 turėtų pakeisti 12 didesnių apylinkės teismų. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio apygardų administracinius teismus siūloma sujungti į vieną – Regionų apygardos teismų administracinį teismą su regioniniais padaliniais, veikiančiais apygardų teismų teritorijose.

Teisėjų tarybai pritarus teismų reformos koncepcijai, šiuo metu veikiančius 49 turėtų pakeisti 12 didesnių apylinkės teismų. Kauno, Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio apygardų administracinius teismus siūloma sujungti į vieną – Regionų apygardos teismų administracinį teismą su regioniniais padaliniais, veikiančiais apygardų teismų teritorijose.

„Faktiškai neišnyks nė vienas teismas – visi 49 teismai ir toliau veiks tose pačiose vietovėse ir patalpose, tačiau administraciniu požiūriu jie bus apjungti į 12 stambesnių darinių.

Praktika jau parodė, kad didesnėje teritorijoje ne tik suvienodėja teisėjų darbo krūvis, bet  ir sukuriamos prielaidos teisėjams specializuotis pagal tam tikras bylų kategorijas ir taip sparčiau ir kokybiškiau nagrinėti bylas. Kol apylinkių teismuose yra 3–5  teisėjų etatai, specializacijų nustatymas neįmanomas“, – pristatydamas reformos koncepcijos projektą kalbėjo Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius.

Tęsiamas apylinkių ir apygardų administracinių teismų stambinimo modelis parengtas atsižvelgiant į teismų geografinį išdėstymą, asmenų ir institucijų susisiekimo galimybes, turimas patalpas, bylų srautus, teisėjų skaičių ir jų darbo krūvį.

„Įvykdžius reformą, proceso dalyviai dokumentus teismui galės pateikti bet kuriame atitinkamo apylinkės teismo padalinyje, bylų nagrinėjimo vieta bus nustatoma lanksčiau, įvertinant daugumos proceso dalyvių nuomonę bei buvimo vietą“, –  pažymėjo G. Kryževičius.

Proceso dalyvių patogumui, savivaldybėse, kuriose šiuo metu teismų nėra, galės būti įsteigtos papildomos teismo posėdžių salės. Tai sumažins atstumą tarp teismo ir proceso dalyvių buvimo vietų, mažės proceso dalyvių patiri bylų nagrinėjimo kaštai.

Koncepcijos projekte numatomas didesnis teisėjų mobilumas. Teisėjas turės įgaliojimus visoje teismo veiklos teritorijoje ir, esant poreikiui suvienodinti teismo padalinių darbo krūvį, galės vykti nagrinėti bylų į kitus teismo padalinius.

Sustambintuose teismuose bus efektyviau panaudotos teismams skiriamos valstybės biudžeto lėšos ir žmogiškieji ištekliai, tai leis vietoje dalies sujungiamų teismų administracijos darbuotojų finansuoti papildomus teisėjų padėjėjų etatus ar kitas pareigybes.

Teismų reformos pradžia buvo padaryta šių metų sausio mėnesį sujungus Vilniaus, Kauno ir Šiaulių apylinkių teismus. Teisėjų tarybos posėdyje dalyvavusi teisėja, dirbanti sujungtame Vilniaus apylinkės teisme, jau dabar pastebi stambinimo privalumus.

„Negaliu pasakyti, kad viskas puiku, nes šis laikotarpis pilnas įtampos, tačiau įtampa jau pradeda slūgti ir visi teisėjai, su kuriais bendravau, teigia, kad krūvis sumažėja, bylos nagrinėjamos sparčiau.“, – Teisėjų tarybos posėdyje pasakojo Vilniaus apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė.

Teismų reformos koncepcijos projektas kartu su pastarųjų metų teismų veiklos rezultatais bus pristatytas prezidentei, artimiausiu metu taip pat bus pateiktas Seimo  ir Vyriausybės atstovams.