Lietuvoje

2017.04.19 16:11

Vyriausybė teiks Seimui Darbo kodekso projektą

LRT.lt 2017.04.19 16:11

Vyriausybė pritarė Darbo kodekso (DK) projektui, kuris parengtas kartu su socialiniais partneriais pagal Trišalėje taryboje bendru sutarimu pasiektus pasiūlymus. Vyriausybė tikisi, kad Seimas pritars su socialiniais partneriais pasiektiems kompromisams ir leis DK ir lydintiems teisės aktams įsigalioti nuo liepos 1 d., rašoma pranešime spaudai.

DK projekte yra numatoma daugiau lengvatų ir kompensacijų darbuotojams. Vyriausybė nustatys sutrumpintas darbo laiko normas ir asmenų sąrašą, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa. Taip pat siūloma nustatyti kompensacijas darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis, jų tvarką nustatys vyriausybė, dabar tokios kompensacijos nėra mokamos. Numatoma, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. išmokų, skirtų kompensuoti išlaidas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio, socialinio draudimo įmokos nebūtų skaičiuojamos

Dalinis darbas (iki pusės darbuotojo darbo laiko normos trumpesnis darbo laikas) galės būti nustatomas tik vyriausybei pripažinus, kad dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje, darbdavys negali suteikti darbuotojams darbo ir todėl galimas grupės darbuotojų atleidimas. Iki šiol trupesnį darbo režimą galėjo vienašališkai nustatyti pats darbdavys. Numatyta įtvirtinti darbuotojo ir darbdavio darbinį teisnumą ir veiksnumą, siekiant, kad darbo rinkoje galėtų dalyvauti ir negalią turintys asmenys.

Darbo taryba privaloma, jeigu dirba 20 ir daugiau darbuotojų, tačiau jeigu darbovietėje įkurta profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip trečdalis visų darbuotojų (dabar daugiau kaip pusė darbuotojų), darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas vykdo įmonės profesinė sąjunga.

Taip pat siūloma keisti ir kelis su DK susijusius įstatymus. Nedarbo socialinio draudimo įstatyme numatytas ilgesnis nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpis – ji bus mokama 9 mėn. (dabar – 6 mėn.);  sudaromos lengvesnės sąlygos gauti nedarbo išmoką – reikalaujamas 12 mėn. darbo stažas galės būti įgytas per 30 mėn. laikotarpį (dabar per 24 mėn.).

Užimtumo įstatymo pataisomis siūloma praplėsti įsidarbinimo galimybių vertinimą. Numatyta sumažinti sankcijų naštą bedarbio statusą praradusiems asmenims, paliekant juos registruotus teritorinėje darbo biržoje. Nustatyta, kad baudas už nelegalų, nedeklaruotą darbą galės skirti ne tik Valstybinė darbo inspekcija, bet ir Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir policija.

Vienas šios vyriausybės prioritetų – darbo santykių lankstumas ir socialinis dialogas, kurio buvo siekiama Trišalėje taryboje. Iki 2017 m. balandžio mėn. įvyko 8 Trišalės tarybos posėdžiai, kuriuose buvo pasiekti minėti svarbūs susitarimai dėl Darbo kodekso ir kitų atidėtų socialinio modelio nuostatų.