Naujienų srautas

Lietuvoje2017.04.13 10:01

Šeimyninės rangos urėdijose: dirba sutuoktiniai, vaikai ir kiti giminaičiai

Lietuvoje veikiančios 42 miškų urėdijos skęsta privačių interesų pelkėje. Bent 20-yje urėdijų dirba giminystės ryšiais susiję žmonės, o kai kuriems urėdams bei urėdijų darbuotojams sunkiai sekasi deklaruoti privačius interesus. Dėl to analizę jau vykdo ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Didžioji dalis urėdijose dirbančių darbuotojų VTEK deklaracijose nurodo ryšį su giminėmis, dirbančiomis toje pačioje urėdijoje. Tačiau yra ir tokių, kurie ryšių nedeklaruoja arba jų deklaracijos nėra prieinamos viešai, nors turėtų būti pasiekiamos.

Tai, kad urėdijų darbuotojams sunkiai sekasi deklaruoti interesus, kas yra privaloma, pastebėjo ir VTEK. Institucija dėl to atlieka analizę, ieško darbuotojų, kurie nedeklaravo interesų.

20 urėdijų, kuriose dirba giminės

15min turimi duomenys rodo, jog mažiausiai 20-yje iš 42 urėdijų dirba artimais giminystės ryšiais susiję žmonės. 14-ikoje urėdijų dirba urėdų giminaičiai.

Anykščių miškų urėdijoje dirba urėdas Sigitas Kinderis, o jo žmona Danutė Kinderienė yra miškininkė.

Biržų miškų urėdijoje taip pat dirba giminystės ryšiais susiję žmonės. Urėdo pareigas eina Romas Gaudiešius, jo sutuoktinė Nijolė Gaudiešienė dirba urėdijos ekonomiste.

Druskininkų miškų urėdijos urėdas yra Zenonas Naujokas, o jo sutuoktinė Diana Naujokienė dirba urėdijai pavaldžioje Latežerio girininkijoje. Šios urėdijos vyr. miškininkas yra Saulius Adomavičius, o jo žmona Vita Adomavičienė yra urėdijos vyr. buhalterė.

Ignalinos miškų urėdijoje dirba: urėdas Alfredas Aškelėnas, jo žmona Genovaitė Aškelėnienė ir jų sūnus Eglūnas Aškelėnas, kuris yra eigulys.

Joniškio miškų urėdas yra Aleksas Abromavičius, o buvusi jo sutuoktinė Viginija Abromavičienė yra urėdijos sekretorė, tiesa, santuoka nutraukta seniai – 1997 metais. Ryšio su urėdijoje dirbančia buvusia žmona VTEK deklaracijoje urėdas nenurodo.

Jurbarko miškų urėdijoje dirba urėdas Edmundas Mačieža, jo buvusi žmona Dalia Mačiežienė yra girininkė (santuoka nutraukta 2008 metais), jų sūnus Juozas Mačieža yra medvežės operatorius. Urėdo VTEK deklaracijoje taip pat nepažymima, kad jo buvusi žmona dirba urėdijoje.

Kaišiadorių miškų urėdijoje taip pat yra giminių: urėdo pareigas eina Stasys Truskauskas, jo sūnėnas Tomas Truskauskas yra girininkas.

Kazlų Rūdos mokomojoje miškų urėdijoje dirba vyr. inžinierius Saulius Varnagiris ir jo žmona, vyr. miškininkė Rūta Varnagirienė.

Kėdainių miškų urėdijos miškotvarkos inžinierė yra Diana Kindurienė, o jos vyras Arvydas Kindurys yra girininkas. Jų VTEK deklaracijos nėra viešos.

Kuršėnų miškų urėdijoje dirba sutuoktiniai: žemėtvarkos inžinierė Elena Sūdžienė ir vyr. inžinierius Mindaugas Sūdžius. Nė vieno iš jų VTEK deklaracija viešai nėra prieinama.

Mažeikių miškų urėdijoje dirba Justinas Paulavičius (miško želdinimo inžinierius) ir Vaidas Paulavičius (girininko pavaduotojas). Ryšys VTEK deklaracijoje nėra deklaruotas.

Prienų miškų urėdas yra Robertas Judickas, jo sūnus Irmantas Judickas yra urėdijos miškotvarkos inžinierius. Urėdo VTEK deklaracijoje yra nurodoma, kad I. Judickas yra jo sūnus, tačiau nenurodoma, kad jis dirba toje pačioje urėdijoje.

Radviliškio miškų urėdas yra Juozas Eismontas. Urėdijoje vadybininke dirba jo žmona Vitalija Eismontienė.

Rokiškio miškų urėdijoje dirba sutuoktiniai: buhalterė Liama Adamonienė ir vyr. miškininkas Julius Adamonis. Nė vieno iš jų VTEK deklaracijos nėra prieinamos viešai.

Šalčininkų miškų urėdijoje dirba daugiausia giminių iš viso sąrašo. Urėdas yra Ramūnas Lukoševičius, jo žmona Jelena Lukoševičienė yra urėdijos ekonomistė. Urėdijoje taip pat dirba kelios sutuoktinių poros: vyr. inžinierius Gediminas Česnulevičius ir buhalterė Marija Česnulevičienė bei miškotvarkos inžinierius Ramūnas Leonavičius ir medienos ruošos inžinierė Rita Leonavičienė.

Šiaulių miškų urėdijoje dirba urėdas Stasys Pališkis ir jo sūnus Linas Pališkis. Taip pat Šiaulių miškų urėdijos medelyno viršininkas yra Saulius Grybas, o jo pavaduotoja yra jo žmona Birutė Grybienė.

Tytuvėnų miškų urėdas yra Svajūnas Vaitekūnas, o jo buvusi žmona Alfreda Vaitekūnienė dirba urėdijoje miško želdinimo ir apsaugos inžiniere. Taip pat urėdijoje dirba vyr. miškininkas Valdas Gasiūnas ir jo žmona, ekonomistė Virginija Gasiūnienė. Jų VTEK deklaracijos nėra viešai prieinamos. Urėdas ryšio su buvusia žmona nėra deklaravęs.

Ukmergės miškų urėdijoje dirba miško apsaugos inžinierius Evaldas Aštrauskas, o jo žmona Silvija Aštrauskienė yra urėdijos prekybos vadybininkė.

Utenos miškų urėdijoje dirba vyr. miškininkas Valentinas Merkys ir jo sūnus Justas Merkys, kuris yra medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius. V. Merkys savo VTEK deklaracijoje nėra deklaravęs, jog sūnus dirba toje pačioje urėdijoje.

Valkininkų miškų urėdas yra Arvydas Strazdas, o jo sutuoktinė Eugenija Strazdienė taip pat dirba urėdijoje, yra miškotvarkos inžinierė.

Ne visi urėdijų darbuotojai deklaruoja interesus

15min duomenimis, buvo du urėdai, galimai visai nepateikę privačių interesų deklaracijų, nors tai daryti privalo. Tai Švenčionėlių miškų urėdas Nauris Jotautas ir Ukmergės miškų urėdas Vigantas Kraujalis.

Taip pat yra dar 4 žemesnio rango urėdijų darbuotojai, kurie turėjo pateikti savo deklaracijas, bet galimai to nepadarė: Kauno miškų urėdijos vyr. inžinierius Robertas Kaselis, Kėdainių miškų urėdijos vyr. inžinierius Zigmas Guoga, Kėdainių miškų urėdijos vyr. miškininkas Kazys Vutencas, Prienų miškų urėdijos vyr. inžinierius Juozas Petkevičius.

Taip pat, 15min žiniomis, yra dar 19 urėdijų darbuotojų, kurie turėjo pateikti deklaracijas, tačiau pateikė jas nepilnas, t. y. tik pirmą deklaracijos puslapį, kuriame neatsispindi visa informacija.

Abu urėdai 15min teigė, kad interesus deklaravo ir neturėjo paaiškinimo, kodėl jų deklaracijos nėra matomos viešai.

„Keista, kad aš lyg ir deklaravau, nebent kažką ne taip padariau. Aš tikrai pasidomėsiu“, – kalbėjo Ukmergės miškų urėdas V. Kraujalis.

„Deklaravęs aš, bet aš pasidomėsiu“, – kalbėjo Švenčionėlių miškų urėdas N. Jotautas.

Po pokalbio su 15min abi urėdų deklaracijos tapo viešai matomos. VTEK duomenimis, N. Jotauto deklaracija užpildyta balandžio 11 d., V. Kraujalio deklaracija užpildyta balandžio 10 d. jau po pokalbio.

Generalinis urėdas: giminių gali būti visose urėdijose

Generalinis miškų urėdas Rimantas Prūsaitis 15min teigė, kad dabar Generalinė miškų urėdija atlieka tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kiek žmonių, dirbančių urėdijose, yra susiję giminystės ryšiais. Jis prognozavo, kad tolimesnių giminių gali dirbti ne 20-yje, o visose 42-iose urėdijose.

„Dar dabar neturim tikslaus skaičiaus, kaip tik dabar renkame informaciją, aš nežinau, kad 20-yje urėdijų, galbūt dar ir daugiau dirba. Nebūtinai pirmos eilės giminystės: tetų, dėdžių, įvairių giminaičių faktiškai gali būti net visose. Mums svarbu, kad nebūtų tiesioginiame pavaldume pirmos eilės giminių. Pavyzdžiui, kad nebūtų urėdas ir vyr. miškininkas ar vyr. inžinierius giminės ir panašiai.

Dabar yra sudaryta darbo grupė mano įsakymu. Yra gautas ministro pavedimas iki balandžio 28 dienos tą visą reikalą ištirti. Tada puikiai žinosime, kiek pas mus tai yra plačiai paplitę“, – kalbėjo R. Prūsaitis.

Paklaustas, ar Generalinė urėdija ketina nagrinėti ir finansinius duomenis, tarkim, ar urėdai neskiria priedų prie atlyginimų savo giminėms, R. Prūsaitis teigė, kad jam įdomesni yra kiti dalykai: „Ko gero, pasižiūrėsim. Bet tokių dalykų... Pas mus yra ir finansininkai, ir buhalterija. Čia jau yra finansiniai pažeidimai, čia visai kiti reikalai.

Mane labiau domintų, jeigu turi kažkokias miško ruošos įmones, arba turi miškų prisipirkę, ar dar kažkas. Čia yra ryšiai, kurie negalimi. Buvo Mažeikių urėdijos atvejis, dabar, kai atleidau Mažeikių urėdą, ten dirbo du sūnūs, dar kažkokie giminės. Bet palaipsniui tie reikalai pas mus skaidrėja. Manau, kad jeigu dar ne iki galo sutvarkyta, tai palaipsniui tie reikalai tikrai bus sutvarkyti.“

VTEK atlieka analizę

VTEK dėl urėdijų šiuo metu atlieka analizę, kuri apima ir galimai nedeklaruotus urėdijų darbuotojų interesus, ir galimus nepotizmo atvejus.

„Reaguodama į pastaruoju metu dažniau gaunamus pranešimus dėl šalies urėdijų darbuotojų elgesio, VTEK pavedė savo Prevencijos skyriui per šį ketvirtį atlikti išsamius Generalinės miškų urėdijos ir visų jai pavaldžių urėdijų darbuotojų privačių interesų deklaracijų patikrinimus, įvertinti galimas rizikas ir parengti ataskaitą apie gautus rezultatus.

Pradėjusi Generalinės miškų urėdijos ir visų jai pavaldžių urėdijų darbuotojų privačių interesų deklaracijų patikras, VTEK gavo papildomos informacijos. Dėl to vykdomos analizės laukas išsiplėtė ir šiuo metu taip pat apima galimų nepotizmo atvejų analizę bei urėdijose sudarytų sutarčių suderinamumą su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu“, – komentavo VTEK atstovė žiniasklaidai Eglė Ivanauskaitė.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi