Lietuvoje

2013.05.02 06:58

Prezidentė su Europos Parlamento atstovais aptars ES socialinę politiką

ELTA 2013.05.02 06:58

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį susitiks su Europos Parlamento (EP) Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto (EMPL) atstovais. Susitikime bus aptarti ES socialiniai ir užimtumo klausimai. Taip pat bus kalbama apie Lietuvos laukiančius darbus socialinės politikos srityje pirmininkavimo ES Tarybai metu.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį susitiks su Europos Parlamento (EP) Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto (EMPL) atstovais. Susitikime bus aptarti ES socialiniai ir užimtumo klausimai. Taip pat bus kalbama apie Lietuvos laukiančius darbus socialinės politikos srityje pirmininkavimo ES Tarybai metu.

Šalies vadovės teigimu, vienas iš svarbiausių klausimų Lietuvos pirmininkavimo darbotvarkėje – jaunimo nedarbas. Siekiant paspartinti Europos ekonomikos augimą, be kitų priemonių, kartu būtina nedelsiant įgyvendinti visas priemones, skirtas jaunimo užimtumui skatinti.

Susitikime taip pat bus aptartas socialinių partnerių vaidmuo kuriant darbo vietas Europoje. Bus kalbama ir apie darbuotojų apsaugą, geresnį darbuotojų informavimą apie jų teises.

EP Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas atsakingas už užimtumo politiką ir visus socialinės politikos aspektus, tokius kaip darbo sąlygos, socialinis draudimas ir socialinė apsauga. Taip pat šis komitetas rūpinasi sveikatos apsaugos ir saugos priemonių darbo vietoje klausimais.

Tarp komiteto nagrinėjamų klausimų – ir profesinis rengimas, įskaitant profesines kvalifikacijas, laisvas darbuotojų ir pensininkų judėjimas, socialinis dialogas. Komitetas kovoja su visų formų diskriminacija darbo vietoje ir darbo rinkoje, išskyrus diskriminaciją dėl lyties.