Lietuvoje

2017.04.07 16:14

SAM neatsižvelgė į Konkurencijos tarybos rinkos tyrimo išvadas

LRT.lt 2017.04.07 16:14

Konkurencijos taryba (KT) išnagrinėjo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtą ir derinimui pateiktą kompensuojamųjų vaistų ir medicinos priemonių bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos pakeitimo projektą. Įvertinus projekte siūlomus pakeitimus matyti, kad ministerija neatsižvelgė į 2016 m. KT atlikto rinkos tyrimo išvadas ir neparengė konkrečių pakeitimų ar siūlymų, galinčių padidinti konkurenciją kompensuojamųjų vaistų rinkoje pacientų labui. SAM, reaguodama į KT išsakytą nuomonę, tikina, kad ministerijos tikslas yra mažinti vaistų kainas ir tai bus daroma nuosekliai.

KT laikosi pozicijos, kad pacientų bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos gali būti naudojamos efektyviai tik sistemiškai keičiant ydingą kompensuojamųjų vaistų rinkos teisinį reguliavimą. KT rinkos tyrimo išvadose pateikti pasiūlymai turėtų būti įgyvendinami kompleksiškai, o ne atliekant epizodinius, šiuo atveju tik vieną tvarkos punktą apimančius, pakeitimus, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Nors ministerija yra susipažinusi su KT atlikto kompensuojamųjų vaistų rinkos tyrimo išvadomis, kitų valstybių gerąja praktika, dalyvavusi pasitarimuose ir konsultacijose su KT ekspertais, sisteminių ydingo kompensuojamųjų vaistų reguliavimo pakeitimų projekte nematyti. Be to, projekto rengėjų siūlomi pakeitimai nėra pagrįsti ekonominės analizės išvadomis, tad nėra aišku kaip ministerijos pasirinkti „kosmetiniai“ bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos pakeitimai pasieks projekto tikslą – mažinti kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainas ir pacientų priemokas už juos.

KT pritaria projekto tikslui, tačiau įgyvendinus projekto nuostatas gali būti pasiektas priešingas efektas nei tikisi jo rengėjai – dar labiau apribota konkurencija tarp vaistų gamintojų.

SAM: mūsų tikslas yra mažinti vaistų kainas

SAM, reaguodama į KT išsakytą nuomonę, atkreipia dėmesį, kad vertina šios ir kitų institucijų pasiūlymus, kaip mažinti vaistų kainas mūsų šalyje, ir visuomet į juos atsižvelgia. Šiuo metu Seime pradėti svarstyti projektai yra tik maža dalis naujovių, turinčių įsigalioti vaistų kainų mažinimo srityje, kuriuose jau atsižvelgta į dalį šios institucijos siūlymų. KT siūlymai yra įgyvendinami palaipsniui, pagal sudarytą planą, rengiant siūlomas naujoves vaistų kainų mažinimo srityje.

SAM atsižvelgdavo ir toliau atsižvelgs į KT rekomendacijas, nes jos labai vertingos ir tikslingos. Štai, pavyzdžiui, SAM jau panaikino ribojimus vaistinių plotui ir galimybę konkurentams susižinoti jautrią informaciją per klasifikatorių, teikia siūlymą pardavinėti nereceptinius vaistus ne tik vaistinėse.

Ketvirtadienį Seime pradėti svarstyti vieni pirmųjų SAM pateiktų projektų, kuriuose į dalį siūlymų jau atsižvelgta, t.y. siekiama įteisinti kontrolinius pirkimus, leisiančius efektyviau patikrinti vaistinių darbą ir užtikrinti, kad pacientams būtų siūlomi pigesni vaistai, kai jų gydomosios savybės tokios pat. Pradėtas svarstyti ir siūlymas, kad dažniau būtų peržiūrimas kompensuojamųjų vaistų kainynas. Tai daryti būtina ne vieną kartą metuose, o kiekvieną ketvirtį, taip buvo siūlyta KT.

Šiuo metu ir toliau rengiami kiti su vaistų kainų mažinimu susiję projektai, kas reiškia, kad sisteminės vaistų kainodaros pertvarkos jau yra pakeliui.

Vienas iš jų yra kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų skaičiavimo tvarkos vieno punkto pakeitimas, kurio tikslas – sumažinti pacientų priemokas. Skubų Vyriausybės nutarimo projekto parengimą sąlygojo atlikta 2017 m. kainyno projekto analizė, kuri parodė, kad apie 90 proc. vaistų gamintojo deklaruojamų kainų Lietuvai yra didesnės, nei gamintojų deklaruojamos kainos referencinėse valstybėse, kuriomis remiamasi apskaičiuojant vaisto bazinę kainą. Šie kainų skirtumai lemia dideles paciento priemokas. Kartu su šiuo projektu bus pateikiamos visų teikusių institucijų pastabos bei SAM argumentai. Šis projektas netrukus bus pateiktas Teisingumo ministerijai vertinti. Įgyvendinus vien šią priemonę, laukiamas nemažas efektas: paciento priemokos už vaistus sumažės apie 30 proc., o pacientai sutaupys apie 20 mln. eurų ir tai paskatins gamintojų tarpusavio konkurenciją bei turės mažinti deklaruojamas kainas.

Be to, artimiausiu metu planuojama iš esmės keisti kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainų skaičiavimo tvarką taip, kad pacientai galėtų įsigyti jiems reikiamų vaistinių preparatų, sumokėdami minimalią priemoką už juos. Tai daroma taip pat atsižvelgiant į KT rekomendacijas.

SAM tikslas yra mažinti vaistų kainas ir tai bus daroma nuosekliai bei tiksliai, o ne imituojant procesus.