Lietuvoje

2017.03.28 16:24

Darbą pradėjo atsinaujinusi Neįgaliųjų reikalų taryba

ELTA2017.03.28 16:24

Antradienį pirmą kartą susirinkusios naujos sudėties Neįgaliųjų reikalų tarybos, pirmininkaujamos socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, posėdyje nubrėžtos veiklos pradžios gairės.

„Linkiu, kad naujoji Neįgaliųjų reikalų taryba būtų tos smegenys, sprendžiančios žmonių su negalia socialinės integracijos klausimus, kuriuos kelsime valstybės valdymo institucijoms, kad būtų siekiama realių pokyčių", - sakė ministras L. Kukuraitis.

Ministrui pritarė kiti tarybos nariai, atstovaujantys Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Aplinkos, Susisiekimo ministerijoms, Lietuvos savivaldybių asociacijai, akademinei bendruomenei bei neįgaliųjų organizacijoms, linkėdami tarybos darbui konstruktyvumo ir produktyvumo siekiant geriau atliepti įvairiausius žmonių su negalia poreikius bei lūkesčius.

Posėdyje išrinktas Neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininko L. Kukuraičio pavaduotoja - juo tapo Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė. Taip pat išrinkti tarybos atstovai į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą. Pagrindiniu tarybai atstovaujančiu nariu komisijoje tapo Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko, pakaitiniu - Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis.

Tarybos posėdyje diskutuota, kokiomis kryptimis turėtų veikti šiais metais Neįgaliųjų reikalų taryba. Kaip pabrėžė nariai, būtina skirti prioritetą žmonių su negalia užimtumui ir integracijai į darbo rinką, socialinei paramai ir socialinėms paslaugoms, įtraukiojo ugdymo prieinamumui didinti, geresniam žmonių su negalia nevyriausybinių organizacijų įtraukimui į socialinių paslaugų teikimą savivaldybėse, švietimo, aplinkos pritaikymo klausimams. Nutarta, kad sukurta ministro Lino Kukuraičio pirmininkaujama darbo grupė parengs Tarybos 2017 metų veiklos plano projektą.

Susitikime taip pat tartasi, kaip būtų galima geriau įgyvendinti Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas Lietuvai. Sutarta, kad kita iš Tarybos narių suformuota darbo grupė parengs projektą, kuriuo būtų siūloma tobulinti JT neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016-2020 metų priemonių planą.

Pagrindinis Neįgaliųjų reikalų tarybos uždavinys - nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos, jos įgyvendinimo, neįgaliųjų visuomeninius santykius reglamentuojančių teisės aktų projektų bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų.

Kitas tarybos posėdis planuojamas gegužės 23 d. 

Gaisras Kaune
9
2021.05.07 11:55

Milžiniškas gaisras Kaune užgesintas: užsiliepsnojo metalo atliekos, didelis dūmų kamuolys buvo matomas iš toli

anksčiau įmonėje aptikta pažeidimų; atnaujinta 16.10
9
Saulius Skvernelis
2021.05.07 09:27

Skvernelis: rengiamas partnerystės įstatymas iš esmės įteisintų vienalyčių šeimą

palaiko „Šeimos maršo“ idėją